Historici.nl

Gepubliceerd op 13-02-2020

Universitair docent Gendergeschiedenis RU Nijmegen

 • 28 uur per week
 • Maximum salaris bruto/maand: € 4.978,-
 • Faculteit der Letteren
 • Werk/denkniveau: Gepromoveerd
 • Contractduur: 2 jaar
 • Reageer uiterlijk: 15 maart 2020

Wij zoeken

Als universitair docent Gendergeschiedenis maakt u deel uit van het Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid. U verzorgt onderwijs voor studenten Geschiedenis en andere opleidingen binnen en buiten de Faculteit der Letteren op alle niveaus (bachelor, master en research master), zowel in het Nederlands als in het Engels. U begeleidt studenten bij stages en scripties, oefent onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van onderwijs op het terrein van gender en diversiteit in de Faculteit der Letteren en in de Radboud Universiteit in haar geheel. U doet onderzoek op het terrein van de geschiedenis van gender en diversiteit, met een cultuurhistorische invalshoek, en publiceert daarover toonaangevende publicaties. Uw onderzoeksprofiel sluit aan bij één of meer onderzoeksgroepen binnen het facultaire onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture and History (RICH). Verder draagt u actief bij aan de verwerving van onderzoekssubsidies en de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek.

Wij vragen

 • U bent een gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en expertise op het gebied van de geschiedenis van gender en diversiteit, vanuit een cultuurhistorische invalshoek.
 • U beschikt over ervaring in het zelfstandig verzorgen van universitair onderwijs op diverse niveaus, beschikt over goede didactische kwaliteiten en bent in staat om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van gender en diversiteit.
 • U heeft ervaring met de begeleiding van werkstukken en scripties, zowel op bachelor- als masterniveau.
 • U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen.
 • U bent in het bezit van het Cambridge Proficiency English 2 certificaat (CPE2), dan wel bereid dit binnen afzienbare tijd te behalen.
 • U beschikt over een (inter)nationaal netwerk aan wetenschappelijke contacten en hebt ambitie op het gebied van het onderzoek, blijkend uit publicaties en initiatieven.
 • U heeft ervaring met het opstellen van projectvoorstellen en het leveren van een bijdrage aan de verwerving van extern gefinancierde onderzoeksopdrachten.

Wij zijn

De Faculteit der Letteren telt ruim 500 medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies of Radboud Institute for Culture & History. De faculteit verzorgt voor ca. 2400 studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Wij bieden

 • Aanstelling: 28 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 4.978,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 11).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 2 jaar.
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 augustus 2020.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?

Meer over de inhoud van de vacature:
W.J.H. Furnée, hoogleraar
E-mail: j.furnee@let.ru.nl

Solliciteren

Richt de sollicitatiebrief aan W.J.H. Furnée en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 15 maart 2020.

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:

 • Motivatiebrief.
 • Cv.

De eerste gesprekken vinden plaats op 1 april 2020. Een proefcollege kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.