Historici.nl

Gepubliceerd op 12-11-2021

Universitair docent Geschiedeniseducatie (0,7 fte)

Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (GKG) is in samenwerking met de Graduate School of Teaching (GST) op zoek naar een universitair docent Geschiedeniseducatie.

Je taken zullen bestaan uit:

 • verzorgen van onderwijs in het cluster Mens en Maatschappij van de Graduate School of Teaching (universitaire lerarenopleiding), toegespitst op het terrein van geschiedenisdidactiek-, erfgoed- en burgerschapseducatie. Nadere informatie over de onderwijsprogramma’s vind je hier;
 • verzorgen van onderwijs in de BA- en MA-programma’s van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
 • begeleiden van studenten in de educatieve masterprogramma’s, waaronder stagebezoeken en scriptiebegeleiding;
 • bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs in de vakinhoudelijke modules van de master Geschiedenis: Educatie & Communicatie;
 • verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, op het brede terrein van de geschiedenis;
 • bijdragen aan de versterking van de banden binnen en tussen de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van het departement GKG en de GST in het brede kader van ‘onderwijs voor professionals’. Dit doe je samen met collega’s uit GST, GKG, de Hogeschool Utrecht en betrokkenen uit de onderwijspraktijk.

FUNCTIE-EISEN

 • Je bent gepromoveerd op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, geschiedenisdidactiek of een vergelijkbaar terrein.
 • Je hebt ervaring met het educatieve domein en/of de begeleiding van docenten in opleiding.
 • Je publicaties op dit gebied geven een goed beeld van je bijdrage aan de wetenschappelijke discussie op erkend hoog niveau.
 • Je bent in staat op bovengenoemd terrein een realistisch onderzoeksplan voor de middellange termijn te presenteren dat kans maakt op externe financiering (NWO, NRO etc.).
 • Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en wetenschappelijke discussies over relevante thema’s zoals: onderwijs en cultuurbeleid, curriculumhervorming, burgerschapsvorming, erfgoededucatie en didactiek van mens- en maatschappijwetenschappen.
 • Je bent zelfstandig, kunt goed samenwerken en hebt gevoel voor relaties en verhoudingen tussen GST, GKG en het veld dat zij bedienen met de diverse lerarenopleidingen.
 • Je hebt een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en ervaring in het voortgezet onderwijs. Ervaring met praktijkonderzoek is een pré.
 • Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels op een academisch niveau.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wij bieden een dienstverband (0,7 fte) voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren hoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3.807,- en maximaal € 5.211,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

WERKGEVER

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Binnen de Universiteit Utrecht werken vijf faculteiten die studenten opleiden voor wie het leraarschap een optie is, samen in één interfacultaire graduate school voor de lerarenopleidingen: de Graduate School of Teaching (GST). In de door de GST verzorgde opleidingen wordt de vakinhoudelijke kennisbasis verrijkt met kennis over onder meer algemene en vakdidactiek, pedagogiek, communicatie, klassenmanagement, de leerlingen en hun eigenschappen, het curriculum en de doelen van het onderwijs.

De GST biedt opleidingstrajecten aan in 18 schoolvakken en verzorgt onderwijs aan ca. 400 studenten in verschillende fasen (bachelor, master) en varianten (stage, baan, zij-instroom) van de lerarenopleidingen. De scholen voor het voortgezet onderwijs zijn daarbij onze partners. We werken met hen en met de Hogeschool Utrecht samen in Opleidingsscholen. Daarin richten we ons niet alleen op de lerarenopleiding, maar ook op de verdere professionele ontwikkeling van de leraar.

ADDITIONELE INFORMATIE

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met:
prof. dr. L.J. Dorsman (departementshoofd), via l.j.dorsman@uu.nl of 06 10 72 45 41
of prof. dr. P.H.A. Coopmans (directeur Educatie Geesteswetenschappen), via p.h.a.coopmans@uu.nl.

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.