Historici.nl

Gepubliceerd op 25-03-2019

Universitair docent Historisch Onderzoek van het Humanisme

Functieomschrijving

De UvH zoekt kandidaten voor de functie van Universitair docent Historisch Onderzoek van het Humanisme; Taakomvang 0.8 fte.

Profiel:

In de westerse culturele geschiedenis zijn de vroegmoderne Renaissance, de achttiende-eeuwse Verlichting, de negentiende-eeuwse Romantiek en de twintigste-eeuwse secularisering bij uitstek perioden waarin humanistische tradities hun oorsprong en doorwerking vinden en waarin zij zich manifesteren. Van de UD Historisch Onderzoek van het Humanisme wordt verwacht dat hij/zij in brede zin vertrouwd is met de humanistische tradities in deze perioden en deze weet te verbinden met de onderzoeksthema’s van de leerstoelgroep. Onderzoek naar de geschiedenis van het humanisme is ook van belang voor de bijzondere positie van het hedendaagse Nederlandse humanisme in internationale context. De archieven van het Humanistisch Historisch Centrum vormen hiervoor een waardevolle bron. Voor meer informatie zie het uitbreide profiel op onze website.

Taken:

 • Het verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek op het onderzoeksterrein van de leerstoelgroep. De verhouding onderwijs/onderzoek voor het wetenschappelijk personeel aan de UvH is 55%/45%;
 • Het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs in de bachelor-, premaster- en masteropleiding Humanistiek. De onderwijstaken omvatten het geven van hoor- en werkcolleges en het begeleiden van scripties;
 • Toezien op de archieven van het Humanistisch Historisch Centrum (toelichting: bij het uitvoeren en begeleiden van onderwijs en onderzoek staan deze digitale archieven ter beschikking);
 • Het bijdragen aan de verwerving van externe onderzoeksgelden;
 • Het helpen onderhouden en verder uitbouwen van het internationale onderzoeksnetwerk van de leerstoelgroep;
 • Het bijdragen aan promotiebegeleiding;
 • Het bijdragen aan andere activiteiten van de leerstoelgroep.

Functie-eisen

 • Cultuurhistoricus, gepromoveerd op een voor het onderzoek van de leerstoelgroep relevant onderwerp;
 • Expertise als cultuurhistoricus op het gebied van humanistische tradities in de westerse cultuurgeschiedenis sinds de Renaissance;
 • Een wetenschappelijke staat van dienst passend bij het niveau van UD2, blijkend uit track record;
 • Ruime academische onderwijservaring, en in staat tot het geven van inspirerend onderwijs;
 • Zowel in het Nederlands als in het Engels (C1-niveau) onderwijs kunnen geven;
 • In bezit van BKO-certificering, dan wel bereid deze binnen twee jaar te halen;
 • Een creatieve, inspirerende en collegiale persoon, die bijdraagt aan een plezierige samenwerking in het multidisciplinaire team van de leerstoelgroep;
 • Aantoonbare affiniteit met humanisme.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Deze functie is ingedeeld als Universitair Docent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (salarisschaal 11 CAO NU € 3.637,= tot € 4.978,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur). Een beginnend Universitair Docent wordt eerst bezoldigd in aanloopschaal 8. Indiensttreding per 1 september 2019.

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Voor meer informatie over de UvH, zie www.uvh.nl.

 

Klik hier voor meer informatie over soliciteren.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.