Historici.nl

Gepubliceerd op 25-10-2021

Universitair Docent Landschapsgeschiedenis

De leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis (Kenniscentrum Landschap) maakt deel uit van het Cluster Kunstgeschiedenis, Kunsten, Cultuur en Media, en Media Studies en vormt samen met de leerstoelgroepen Architectuur & Stedenbouw en Kunstgeschiedenis het Department History of Art, Architecture & Landscape. De leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis levert een bijdrage aan de bachelor Art History (Engelstalig) en verzorgt de track Landschapsgeschiedenis (Nederlandstalig) binnen de Masteropleiding Art & Culture.

Ter versterking en completering van haar team zoekt de leerstoelgroep een breed georiënteerde Universitair Docent Landschapsgeschiedenis. De functie (0,8-1,0 fte) omvat 60% onderwijs en 40% onderzoek

Onze nieuwe collega is enthousiast, communicatief en voor het onderwijs breed inzetbaar en in staat het gedifferentieerde onderwijspakket in de landschapsgeschiedenis te versterken en daarnaast vernieuwend en grensverleggend onderzoek binnen deze discipline te verrichten en te begeleiden. Het onderwijs is zowel Engelstalig (bachelor) als Nederlandstalig (master) en behelst de geschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Zowel de opleiding als het onderzoek zijn sterk interdisciplinair én transdisciplinair van karakter. Van de UD wordt verwacht dat deze ook algemene taken binnen de opleiding gaat uitvoeren, zoals bestuurlijke werkzaamheden en ondersteunend werk bij de verdere uitbouw van de afdeling en het Kenniscentrum Landschap.

In de komende jaren zal de interdisciplinaire samenwerking tussen de leerstoelgroepen Kunstgeschiedenis, Architectuur- & Stedenbouwgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis verder worden versterkt. Aan de nieuwe UD wordt gevraagd hier een actieve bijdrage aan te leveren, onder meer door middel van het realiseren van cross overs in onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie en kunst, de environmental humanities en landschapsontwerp.

Het onderzoek van de UD valt onder het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en binnen ICOG onder het Centre for Arts in Society en het Kenniscentrum Landschap. Daarnaast draagt de UD bij aan het universitaire speerpunt “Sustainable Landscapes”.

Taken behorende bij de functie zijn:
• het verzorgen en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op bachelor en masterniveau
• het begeleiden van scripties op het gebied van de Landschapsgeschiedenis
• het verrichten van onderzoek, het (inter)nationaal publiceren van de resultaten van dit onderzoek
• het entameren en leiden van onderzoek (inclusief fondswerving en het begeleiden van promovendi)
• het leveren van een actieve bijdrage aan de kennisuitwisseling met de samenleving en het vertalen van wetenschappelijke kennis naar verschillende maatschappelijke toepassingen
• het leveren van een actieve bijdrage aan de inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de leerstoelgroepen Kunstgeschiedenis, Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis
• het vervullen van een actieve en stimulerende rol in de organisatie van onderzoek en onderwijs
• Het vervullen van administratieve/bestuurlijke taken.

FUNCTIE-EISEN

Naast enkele basiscompetenties die wij binnen de Rijksuniversiteit Groningen vragen, zoals uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, presentatievaardigheden, coachende vaardigheden en resultaatgerichtheid, zijn wij op zoek naar een kandidaat die voldoet aan de volgende functie-eisen:

• gepromoveerd of bijna gepromoveerd (PhD) in de landschapsgeschiedenis of een daar direct aan verwante landschappelijke en/of historisch georiënteerde discipline
• een ruime interdisciplinaire onderzoekservaring met aandacht voor zowel historische, ruimtelijke als culturele perspectieven op het landschap
• aantoonbare ervaring met het verzorgen van universitair onderwijs op het terrein van de landschapsgeschiedenis of (een) direct daaraan verwante discipline(s)
• bereidheid om te investeren in de inhoudelijke en organisatorische interdisciplinaire integratie van architectuur-, kunst- en landschapsgeschiedenis
• bereidheid om naast landschapshistorisch onderwijs indien nodig ook kunst- en architectuurhistorisch onderwijs te verzorgen
• goede kennis van Geografische Informatie Systemen (GIS) en andersoortige digitale data-analyses op historisch en ruimtelijk gebied; of bereid om deze binnen een jaar op te doen
• beschikking over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid die binnen een jaar te behalen
• uitstekende prestaties op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit internationale en nationale publicaties, bij voorkeur ook binnen een eigen onderzoekslijn die meerwaarde heeft voor het onderzoek van het kenniscentrum, de afdeling en de onderzoekschool
• beschikking over een breed nationaal en internationaal netwerk op het terrein van wetenschap en praktijk binnen de landschapswereld
• beschikking over goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden
• uitstekende beheersing van het Nederlands (B2) en het Engels (C1).

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

– een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3807,- (schaal 11) tot maximaal € 5922,- (schaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd,
– 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
– een tijdelijk dienstverband van 1,5 jaar (18 maanden) met uitzicht op vast bij goed functioneren, blijkend uit een positieve uitkomst van de geldende R&O-procedure.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in december.

Datum van indiensttreding: 1 februari 2022

AFDELING

Faculteit der Letteren

Sinds haar oprichting in 1614 heeft de Rijksuniversiteit Groningen internationaal een reputatie opgebouwd als dynamische en innovatieve universiteit die hoogwaardig onderwijs en onderzoek aanbiedt. De circa 36,000 studenten worden aangemoedigd om hun individuele talenten te ontwikkelen binnen inspirerende bachelor- en masterstudietrajecten. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de beste onderzoeksactiviteiten van Europa en heeft talrijke samenwerkingsverbanden met gerenommeerde universiteiten en academische netwerken in de hele wereld.

De Faculteit der Letteren van de RUG is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma’s. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

ADDITIONELE INFORMATIE

Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis / Hoofd Kenniscentrum Landschap
06-20136689, theo.spek@rug.nl
SOLLICITEER
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.