Historici.nl

Gepubliceerd op 04-03-2019

Universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis

Functieomschrijving

Als universitair docent maakt u deel uit van het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid en participeert u in het onderwijsprogramma op alle niveaus, in het Nederlands en Engels. U verzorgt onderwijs voor de opleiding Geschiedenis, met nadruk op Middeleeuwse Geschiedenis op bachelor- en masterniveau. Op masterniveau participeert u in het masterprogramma ‘Ancient and Medieval Mediterranean Worlds’. Ook begeleidt u studenten bij het schrijven van hun werkstukken en scriptie. U voert onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan vernieuwing van het curriculum Geschiedenis.

Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma en de leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis. U doet bij voorkeur onderzoek naar de vroege middeleeuwen, met als specialisatie de West-Europese, Byzantijnse of islamitische geschiedenis. Uw onderzoekprofiel sluit aan bij de centrale thema’s van een van de onderzoeksgroepen binnen het facultaire onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies. U neemt deel aan werkgroepen, commissies en/of projectgroepen binnen het departement, de opleiding of faculteit.

Functie-eisen

 • u bent een gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en speciale expertise op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis. U bent in staat verbindingen te leggen met de aanwezige expertise in de leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis;
 • u beschikt over enkele jaren ervaring in het geven van universitair onderwijs op diverse niveaus en denkt actief mee over onderwijsvernieuwingen;
 • u bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen;
 • u beschikt over een (inter-)nationaal netwerk aan wetenschappelijke contacten en hebt ambitie op het gebied van het onderzoek, blijkend uit publicaties en initiatieven;
 • u heeft ervaring met de begeleiding van scripties, zowel op bachelor- als (research)masterniveau;
 • U beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • u bent in het bezit van het CPE-certificaat, dan wel bereid dit binnen afzienbare tijd te behalen;
 • u bezit de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,8 fte
 • het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 3.637 en € 5.656 bruto per maand op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 11 of 12)
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: 2 jaar
 • UFO-functieprofiel: Universitair docent, niveau 1 of 2

Beoogde datum indiensttreding is 15 augustus 2019.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Letteren
De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Meer over Faculteit der Letteren

Additionele informatie

Mw. M. van Berkel, hoogleraar
Telefoon: 024 361 57 14
m.vanberkel@let.ru.nl

Dhr. S.M. Meeder, universitair docent
Telefoon: 024 361 27 51
s.meeder@let.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.