Historici.nl

Gepubliceerd op 25-08-2021

Universitair docent militaire geschiedenis bij de Rijksoverheid

Als universitair docent militaire geschiedenis bent u geïnteresseerd in militair geschiedkundige vraagstukken.
U bent als universitair docent belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen op het gebied van militaire geschiedenis, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, om de leerdoelen die horen bij de eindtermen van deze onderwijsonderdelen bij studenten te realiseren.
Daarnaast verwerft en verricht u wetenschappelijk onderzoek op het gebied van militaire geschiedenis, na afstemming met de hoogleraar en in lijn met het onderzoeksplan van de capaciteitsgroep, om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis en inzichten binnen het onderzoeksgebied.

Functie-eisen

 • U heeft een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein militaire geschiedenis of een aanpalend domein als geschiedenis van de internationale betrekkingen dan wel politieke geschiedenis.
 • U heeft een afgeronde promotie binnen bovengenoemde domeinen.
 • U bent in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, bij voorkeur aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • U heeft ervaring met het geven van hoger onderwijs en u heeft aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • U heeft aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte (dit criterium geldt minder zwaar als de aanstelling direct na de promotie geschiedt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden, tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €4.526 – Max. €5.821 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: 24 maanden (proeftijdsaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Solliciteer!

Additionele informatie

Wij vragen u er rekening mee te houden dat het afhandelen van uw sollicitatie vertraagt in verband met richtlijnen voor COVID-19. Sollicitatiegesprekken worden op alternatieve wijze ingevuld of worden uitgesteld. Als u tot de genodigden hoort, wordt u hier nader over geïnformeerd. Excuses voor het ongemak.
Uw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.
Indien u een sollicitatiebrief en cv hebt geüpload en/of een showdossier hebt aangemaakt in de vacaturebank, dan dient u dit – indien gewenst – na afronding van de selectieprocedure zelf te verwijderen.

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.