Historici.nl

Gepubliceerd op 27-01-2021

Universitair Docent Oudere Nederlandse Letterkunde (0,8 fte)

Je verzorgt in de eerste plaats onderwijs in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde (zeventiende en achttiende eeuw) binnen de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Verder participeer je in enkele multidisciplinaire modules van deze opleiding. Je hebt ook een aandeel in de interdisciplinaire cursussen van de masteropleiding Neerlandistiek en begeleidt zowel bachelor- als masterscripties. Verder lever je bijdragen aan cursussen van het facultaire programma Dutch Studies en het Honours College. Je verricht in het oog springend en actueel onderzoek over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Je werkt op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen NTC/Neerlandistiek en toont op beide visie en initiatief (mede door het ontwikkelen van nieuwe cursussen en onderzoeksplannen). Je zet je actief in voor de voorlichting aan en werving van potentiële studenten Nederlands.

Wij bieden een aanstelling met een verdeling van 60% onderwijstijd (inclusief bestuur en organisatie) en 40% onderzoekstijd.

Functie-eisen

• je bent gepromoveerd op een proefschrift over een vroegmodern-letterkundig onderwerp of gaat dat binnen afzienbare tijd doen
• je beschikt bij voorkeur over enige onderwijservaring in zowel mono- als multidisciplinair verband, op zowel bachelor- als masterniveau en bent eventueel al in bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
• jouw hoofdexpertise ligt op het terrein van de vroegmoderne Nederlandse letterkunde, maar je bent bereid en competent om onderwijs te verzorgen over de literatuur van andere periodes en op andere deelterreinen van de Neerlandistiek
• je bent zowel passief als actief vertrouwd met actuele benaderingen in het historisch-letterkundig onderzoek, in het bijzonder de cultuurhistorische benadering, en je bent goed op de hoogte van vigerende theorieën daaromtrent
• je hebt concrete ideeën voor eigen onderzoek en voor collectief onderzoek samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen NTC/Neerlandistiek waarin de voornoemde benaderingen worden toegepast
• je hebt bij voorkeur al enige ervaring in het ontwerpen van cursussen met veel ruimte voor actieve studentparticipatie en peerinstructie en –uitwisseling; je hebt concrete ideeën voor zulke cursussen
• je hebt bij voorkeur al enige ervaring met het zelfstandig geven van onderwijs en met co-teaching; je ziet de voordelen van co-teaching en hebt de ambitie daar nog actiever in te participeren
• je bent bereid een zichtbare en constructieve bijdrage te leveren aan de onderzoeks- onderwijsorganisatie
• je hecht aan collegiale uitwisseling en communicatie, neemt daartoe ook zelf het initiatief, en draagt bij aan een goede sfeer op de werkvloer
• je bent in staat te communiceren en onderwijs te geven in het Engels (CEFR C1 niveau voor lezen, luisteren, schrijven en spreken).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris, afhankelijk van jouw kwalificaties en werkervaring, met een minimum van € 3.746, – (schaal 11) en een maximum van € 5.826, – (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime aanstelling
• 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen en deelname aan het pensioenfonds voor medewerkers (ABP)
• 232 vakantie-uren per jaar bij een fulltime aanstelling
• voor niet-Nederlandse sollicitanten gelden mogelijk aanvullende gunstige belastingvoorwaarden
• een contract voor een periode van 5 jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor het verkrijgen van een dienstverband voor onbepaalde tijd geldt een aantal criteria. Wanneer je meent aan die criteria te voldoen kun je jouw dossier vanaf het tweede jaar na indiensttreding ter beoordeling indienen..

Datum van indiensttreding is 1 augustus 2021

Afdeling

Faculteit der Letteren
De Faculteit der Letteren kent een lange traditie van onderzoek en onderwijs, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. Het is onze missie om zowel excellent onderwijs aan te bieden als toponderzoek uit te voeren. We zijn sterk internationaal georiënteerd, maar ook stevig geworteld in Noord-Nederland. Wij bouwen kennis op en delen die met de samenleving. We werken binnen een moderne, breed georiënteerde en internationale organisatie. Wij leiden meer dan 5000 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, communicatief vaardige en onafhankelijke academici. Wij vormen een divers team dat bestaat uit 700 enthousiaste, hardwerkende medewerkers.

Additionele informatie
Prof. dr. B.A.M. (Bart) Ramakers: b.a.m.ramakers@rug.nl

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.