Historici.nl

Gepubliceerd op 30-01-2023

Universitair Docent Politieke Geschiedenis, i.h.b. politieke conflicten rond ecologische veranderingen (1,0 fte)

We zoeken een historicus op het gebied van hedendaagse politieke geschiedenis, i.h.b. de politiek-institutionele aspecten van ecologische veranderingen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons interdisciplinaire onderwijs en de aansluiting ervan bij urgente maatschappelijke thema’s.

We zoeken collega’s die het interessant en uitdagend vinden om onderwijs te verzorgen en onderzoek te doen binnen meer dan één disciplinaire en institutionele context. Zo’n grensoverstijgend perspectief is naar ons idee het meest succesvol en geeft het meeste voldoening als er vanuit een specialisatie wordt gewerkt. We zijn daarom op zoek naar collega’s die een vakinhoudelijke specialisatie verenigen met een discipline-overstijgend perspectief. Ze kunnen vorm geven aan multi-, inter- en transdisciplinaire team teaching en team science. Dit vanuit een specifieke vakinhoudelijke expertise binnen en tussen de brede domeinen van de faculteit: Filosofie en Religiewetenschap, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en Cultuurwetenschappen, en Talen, Literatuur en Communicatie.

De afdeling Politieke Geschiedenis zoekt een historicus met deskundigheid op het gebied van de moderne en hedendaagse politieke geschiedenis, in het bijzonder de politiek-institutionele aspecten van ecologische veranderingen. De wijze waarop mensen zich een plaats verschaffen in hun natuurlijke omgeving heeft onvermijdelijk politieke kenmerken. Landeigendom, de verdeling van grondstoffen, of de bescherming tegen ziekte en natuurrampen wordt mede bepaald door de instituties waarin met geweld, macht en gezag de verdeling van energie en voedsel, steun en zorg, risico’s en levenskansen wordt bepaald. Wij zoeken een historicus die onderwijs en onderzoek kan verzorgen over hedendaagse conflicten, bijvoorbeeld rond voedselproductie, klimaatverandering en pandemieën, in de context van lange-termijn politiek-institutionele veranderingen. De nieuwe medewerker is in staat bij te dragen aan onze diversiteit in de breedste opvatting van dat begrip.

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zet de extra middelen uit het Bestuursakkoord zodanig in dat ze ten goede komen aan de samenwerking in teamverband en aan de verduurzaming van het geesteswetenschappelijk onderzoek.

FUNCTIE-EISEN

Wij zoeken collega’s die:

 • onderwijs- en onderzoeksexpertise hebben op het domein van de politieke geschiedenis, in het bijzonder de politiek-institutionele aspecten van technologische en ecologische veranderingen;
 • een afgeronde promotie hebben in de geschiedenis, of in andere geestes- of sociale wetenschappen met een aanwijsbare historische invalshoek;
 • een visie hebben op, en eventuele ervaring met, manieren om dat domein in onderwijs en/of onderzoek te verbinden met andere kennisdomeinen, gestoeld op een gearticuleerde onderwijs- en onderzoeksfilosofie (multi-, inter- of transdisciplinariteit);
 • een open houding hebben en gemakkelijk kunnen schakelen binnen multidisciplinaire en interprofessionele teams;
 • interesse hebben in team teaching en team science ten behoeve van het adresseren van maatschappelijke vraagstukken;
 • onderwijs kunnen geven in het Nederlands en Engels. Internationale kandidaten worden geholpen met het verwerven van de Nederlandse taalvaardigheid in de eerste twee jaar van hun dienstverband;
 • ervaring of interesse in Computational en/of Data-driven perspectieven binnen het domein van Geschiedenis en Kunstgeschiedenis wordt als een voordeel beschouwd.

Al onze docenten hebben de Nederlandse basiskwalificatie onderwijs (BKO) behaald. Kandidaten die nog geen BKO of een internationaal equivalent hebben, ontvangen ondersteuning om deze kwalificatie te behalen in de eerste twee jaar van hun dienstverband.

(Persoonlijk) leiderschap en verantwoordelijkheid horen bij je baan. Daarom herken jij je in de volgende kernwaarden die bij de faculteit Geesteswetenschappen centraal staan: professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid. Deze kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen. Lees meer over onze kernwaarden en hoe die zich vertalen in concreet gedrag.

Kandidaten met affiniteit, ervaring en/of aansprekende onderzoeks- en onderwijsplannen op het gebied van de volgende maatschappelijke vraagstukken worden met name uitgenodigd te reageren:

 1. Humane artificiële intelligentie – Verantwoord ontwerp en gebruik AI-applicaties, digitalisering en technologie;
 2. Cultureel erfgoed en identiteit – Materieel en immaterieel erfgoed;
 3. Talen en culturen – Taalvariatie, geletterdheid en inclusie in de digitale samenleving – Meertaligheid, transculturaliteit en tweedetaalverwerving in onderwijs en organisaties; en
 4. (i.s.m. de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld – Communicatie, informatie en sociale ongelijkheid.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren – uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De taakstelling bestaat uit 40% onderzoek en 60% onderwijs. Binnen de 60% voor onderwijs is er 10% “strooitijd” waarin geen onderwijs gepland wordt. Dit is bedoeld voor afdelingsoverleggen etc. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3.974,- en maximaal € 6.181,- (schaal 11-12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht werkt met het TRIPLE-model; dit maakt het mogelijk om multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs en onderzoek te erkennen en te waarderen. Het model omarmt ook functiediversificatie en dynamische carrièrepaden: er is ruimte voor de ontwikkeling van je eigen sterke punten en er wordt gekeken naar de manier waarop je het team als geheel aanvult en versterkt.

Binnen de UU vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen binnen de eigen functie, dan wel naar een volgende functie toe. We bieden coaching en een divers trainingsaanbod.

WERKGEVER

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7000 studenten en 1.100 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Je gaat werken bij de afdeling Politieke Geschiedenis. De ongeveer 25 medewerkers van de afdeling werken nauw samen met collega’s van alle andere afdelingen binnen het departement GKG in het bachelorprogramma Geschiedenis, het masterprogramma Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief, de onderzoeksmaster History, en (in samenwerking met politiek-historici uit Nederland, België en Duitsland) aan landelijke Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Daarnaast draagt de afdeling bij aan interdisciplinaire programma’s zoals de BA Philosophy, Politics and Economics en het Humanities Honours Programme. We werken in ons onderzoek samen met Utrechtse collega’s binnen de strategische thema’s Instituties voor Open Samenlevingen en Dynamics of Youth, het Utrecht Forum for Memory Studies, en met collega’s en in samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland.  Het onderzoek van de afdeling richt zich op de moderne en eigentijdse geschiedenis van democratie, ideologie, geweld en de politiek van het verleden, voornamelijk in Europa. We streven naar een thematische en geografische verbreding van ons onderzoeksveld naar politieke stelsel en conflicten buiten Europa.

ADDITIONELE INFORMATIE

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Ido de Haan via i.dehaan@uu.nl.
Solliciteer je van buiten Nederland, dan vind je hier praktische informatie over leven en werken in Nederland.

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.