Historici.nl

Gepubliceerd op 04-02-2019

Universitair docent Politieke Geschiedenis

Als universitair docent maakt u deel uit van het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid en participeert u in het onderwijsprogramma op alle niveaus, in het Nederlands en Engels. U verzorgt onderwijs voor de opleiding Geschiedenis, met nadruk op Politieke Geschiedenis op bachelor- en masterniveau. Op masterniveau participeert u in de masterprogramma’s ‘Geschiedenis en Actualiteit’ en ‘Politiek en Parlement’. Ook begeleidt u studenten bij het schrijven van hun werkstukken en scriptie. U oefent onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan vernieuwing van het curriculum Geschiedenis. Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma. U doet onderzoek naar de geschiedenis van de politiek, waarbij u verbindingen legt tussen het huidige Nijmeegse onderzoek op het gebied van Politieke Geschiedenis, vanuit uw eigen onderzoeksexpertise, die bij voorkeur op het gebied van de 19e-eeuwse geschiedenis ligt.

Uw onderzoeksprofiel sluit aan bij de centrale thema’s van de onderzoeksgroepen “Repertoires of Representation” en/of “Cultures of War and Liberation” binnen het facultaire onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies. U schrijft projectvoorstellen, staat mede aan de basis van de verwerving van extern gefinancierde onderzoeksopdrachten en bent betrokken bij de begeleiding van promovendi en junior onderzoekers. U neemt deel aan werkgroepen, commissies en/of projectgroepen binnen het departement, de opleiding of faculteit.

Functie-eisen

 • u bent een gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en speciale expertise op het gebied van de geschiedenis van politiek en u bent in staat verbindingen te leggen met de aanwezige expertise in de leerstoel Politieke Geschiedenis;
 • u beschikt over enkele jaren ervaring in het geven van universitair onderwijs op diverse niveaus en denkt actief mee over onderwijsvernieuwingen;
 • u bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), of bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen;
 • u heeft enkele jaren ervaring met de begeleiding van scripties, zowel op bachelor- als (research)masterniveau;
 • u bent door nieuw eigen onderzoek na uw promotie al gekwalificeerd voor het aanvragen van een VIDI-project of vergelijkbare projectsubsidies en hebt de ambitie om op deze manier een eigen onderzoeksgroep op te bouwen;
 • ervaring met het schrijven van projectvoorstellen en de verwerving van externe financiering voor (opdracht)onderzoek strekt tot aanbeveling;
 • u beschikt over een (inter-)nationaal netwerk aan wetenschappelijke contacten en hebt ambitie op het gebied van het onderzoek, blijkend uit publicaties en initiatieven;
 • ervaring op het gebied van de begeleiding van promovendi strekt tot aanbeveling;
 • u heeft aantoonbare belangstelling voor de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek en derde-geldstroom-projecten;
 • u beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • u bent in het bezit van het CPE-certificaat, of bereid dit binnen afzienbare tijd te behalen;
 • u bezit de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,8 – 1,0 fte
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 3.637,00 en € 5.656,00 bruto per maand op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 11 of 12).
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: 1 jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • UFO-functieprofiel: Universitair docent, niveau 2 of 1

De beoogde datum indiensttreding is 15 augustus 2019.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Letteren
De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Meer over Faculteit der Letteren
Meer over Politieke Geschiedenis

Additionele informatie

Dhr. W.P. van Meurs, hoogleraar
Telefoon: 024 3611811
w.v.meurs@let.ru.nl

Dhr. H. Kaal, universitair docent
Telefoon: 024 3612921
h.kaal@let.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.