Historici.nl

Gepubliceerd op 16-01-2020

Universiteit Gent: twee promotieplekken binnen het project LORD

Uiterste inschrijvingsdatum: Feb 17, 2020 08:33
Vakgroep/directie/dienst: LW03 – Vakgroep Geschiedenis
Personeelscategorie: Doctoraatsbursaal
Type contract: Bepaalde tijd
Diploma: Master in de Geschiedenis
Bezetting: 100%
Vacature type: Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Binnen het project LORD (Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C.) zijn er twee vacatures voor doctorandi. LORD is een vierjarig onderzoeksproject van het BRAIN-be 2.0-programma van de POD Wetenschapsbeleid (zie http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=lopend-onderzoek&r=onderzoeksprojecten&pr=lord-lordship-and-state-formation-in-the-county-of-flanders-15th-18th-century ). LORD ambieert een vernieuwende bijdrage te leveren tot het debat over staatsvorming tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne periode in de Zuidelijke Nederlanden. In het project staat de interactie tussen heerlijkheden en de centrale overheid centraal. De doctorandi leveren een bijdrage tot dit project door diepte-onderzoek uit te voeren naar de lange-termijnevolutie en impact van heerlijke structuren. De partners in dit onderzoek zijn het Algemeen Rijksarchief (Dr. Joke Verfaillie, Rijksarchief te Gent) en de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent (Prof. dr. Frederik Buylaert en Prof. dr. Thijs Lambrecht) . Voor de uitvoering van dit onderzoeksproject is de Universiteit Gent momenteel op zoek naar twee doctorandi:

– PhD 1 reconstrueert op basis van bestaande databases en origineel bronnenonderzoek het aantal heerlijkheden in Vlaanderen vanaf de late 15de eeuw tot c. 1750. Je koppelt dit aan onderzoek naar de sociale achtergrond en politiek-bestuurlijke activiteiten van de eigenaars van heerlijkheden.

– PhD 2 is verantwoordelijk voor de studie van de financiële structuren van heerlijkheden in Vlaanderen tussen c. 1400 en 1800. Je maakt gebruik van rekeningen en juridische bronnen om de impact van heerlijke structuren te becijferen in relatie tot de fiscale eisen van de centrale overheid.

Meer informatie over de inhoud van beide doctoraatsprojecten kan je desgewenst bekomen via Frederik.Buylaert@ugent.be en Thys.Lambrecht@ugent.be

Wij bieden:

1. Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van vier jaar (2 x 2 jaar mits positieve evaluatie) met indiensttreding vanaf 01/04/2020.

2. Mogelijkheden tot deelname aan (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten.

3. Een ruim opleidings- en vormingsaanbod.

4. Een internationale doctoraatsopleiding van het NW Posthumus Institute.

5. Fietsvergoeding, terugbetaling van abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, ecocheques.

Functieprofiel

1. Je bent houder van een diploma van Master in Geschiedenis met uitstekende studieresultaten.

2. Je hebt een uitgesproken interesse in wetenschappelijk onderzoek.

3. Je hebt een sterke motivatie tot het behalen van een Doctoraat in de Geschiedenis.

4. Ervaring met origineel bronnenmateriaal uit de late middeleeuwen en/of vroegmoderne periode strekt tot aanbeveling

5. Je kan zowel zelfstandig als in team werken, bent nauwkeurig en beschikt over een kritische geest.

6. Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands, het Frans als in het Engels.

7. Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access).

Solliciteren

Solliciteer voor 17/02/2020 via email naar Frederik.Buylaert@ugent.be en Thys.Lambrecht@ugent.be met onderstaande documenten. Gelieve in de motivatiebrief duidelijk te vermelden voor welke positie(s) je interesse hebt (PhD1, PhD2 of beiden).

– Motivatiebrief

– Curriculum vitae

– Kopies van diploma’s en puntenlijsten

– PDF-versie van je Masterproef

Kandidaten worden ten laatste op 21/02/2020 op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De interviews voor de tweede selectieronde zullen plaatsvinden op 28/02/2020.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.