Historici.nl

Gepubliceerd op 25-04-2022

Universiteit Leiden: beleidsmedewerker onderzoek

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een:

Beleidsmedewerker Onderzoek (1.0-0.8 fte)
Vacaturenummer:22-218 11343

Het cluster Onderzoeksbeleid adviseert en ondersteunt bij het formuleren en uitvoeren van het facultaire beleid op het terrein van onderzoek en impact. Hieronder valt beleid op het gebied van de maatschappelijke impact van onderzoek, open science, wetenschappelijke integriteit, de graduate school, open access en externe onderzoeksfinanciering. Daarnaast ondersteunt O&I de facultaire Commissie Ethiek, de Commissie Onderzoeksaanvragen en de Bibliotheekcommissie. Ook coördineert zij de onderzoeksvisitaties.

De werkzaamheden
De beleidsmedewerker:

 • Verzamelt, interpreteert en bewerkt informatie over relevante (inter)nationale beleids-ontwikkelingen en bereidt bestuurlijke standpunten hierover voor (b.v. in relatie tot het bestuursberaad).
 • Geeft vorm en inhoud aan het facultaire onderzoeksbeleid m.b.t.:
  – Open Science, inclusief open access en datamanagement (in afstemming met de afdeling IFZ);
  – De onderzoekskwaliteitszorg i.h.b. de onderzoeksvisitaties;
  – Het integriteitsbeleid, inclusief onderzoeksethiek;
  – Interdisciplinaire en interfacultaire samenwerking.
 • Adviseert het Faculteitsbestuur op bovenstaande dossiers.
 • Voorziet het Faculteitsbestuur en de instituten van bestuurlijke managementinformatie op bovenstaande dossiers.
 • Participeert op eigen dossiers in universiteits- en faculteitsbrede projecten en overlegstructuren.
 • Onderhoudt contacten met relevante ambtelijk, wetenschappelijke en bestuurlijke actoren binnen en buiten de universiteit Leiden.
 • Ondersteunt facultaire commissies zoals de commissie ethiek en de bibliotheekcommissie als ambtelijk secretaris.

Functie-eisen

Profiel
•    Minimaal drie jaar werkervaring als beleidsadviseur.
•    Aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen van onderzoeksbeleid.
•    Afgestudeerd, bij voorkeur in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of rechtsgeleerdheid, een behaalde promotie in één van deze velden is een plus.
•    Kennis van de beleidscyclus.
•    Beschikken over goede adviesvaardigheden.
•    Een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen.
•    In staat om op basis van complexe informatie nieuwe denkbeelden of concepten te ontwikkelen.
•    In staat om informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift te stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels).
•    Aantoonbaar in staat om draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën en plannen.
•    Gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties.
•    Gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten.
•    Werkt collegiaal samen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11). De omvang van de aanstelling bedraagt 1.0-0.8 fte (38-30,4 uur per week). Het bijbehorende UFO-profiel is beleidsmedewerker 3.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Werkgever

De Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Zie voor meer informatie de website: https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen 

Additionele informatie

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Marcel Belderbos, coördinator van het cluster Onderzoeksbeleid van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning, m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.