Historici.nl

Gepubliceerd op 19-03-2020

Universiteit Leiden Hoofd Diensten Bijzondere Collecties

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is een internationaal toonaangevende wetenschappelijke bibliotheek met collecties van wereldformaat en met geavanceerde diensten voor onderwijs en onderzoek. De UBL verzorgt de wetenschappelijke informatievoorziening als trusted partner in kennis voor onderzoekers, docenten en studenten. Wij creëren betrouwbare, duurzame en innovatieve diensten in samenwerking met andere vooraanstaande partijen in binnen- en buitenland. Wij staan wereldwijd bekend om onze bijzondere collecties, die naast hun rol voor onderwijs en onderzoek ook een belangrijke maatschappelijke en culturele functie hebben. De UBL is een veeleisende en inspirerende werkomgeving die vele kansen biedt voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen.

De divisie Onderzoek- en Onderwijsdiensten van de Universitaire Bibliotheken Leiden zoekt een

Hoofd Diensten Bijzondere Collecties

38 uur per week

De werkzaamheden
Ben je een ervaren leidinggevende en heb je een duidelijke visie op de dienstverlening aan onderzoekers, studenten en andere bezoekers van de UBL die gebruik willen maken van de omvangrijke bijzondere collecties? Heb je gedegen kennis van beheer, behoud, ontsluiting, digitalisering en gebruik van historische boekencollecties, archiefmateriaal en ander erfgoed? De UBL heeft een uitdagende baan voor je. Het hoofd Diensten Bijzondere Collecties (DBC) geeft leiding aan een team dat zorg draagt voor de ontsluiting, restauratie en digitalisering van de bijzondere collecties, in overleg met de conservatoren van de UBL. Tevens verzorgt het team de dienstverlening met de bijzondere collecties in de Leeszaal Bijzondere Collecties. Tot de taken behoren:

 • Direct leiding geven aan de afdeling Diensten Bijzondere Collecties (zeventien medewerkers).
 • Eindverantwoordelijkheid voor het beheer, behoud, ontsluiting, digitalisering en gebruik van de bijzondere collecties van de UBL in samenwerking met de conservatoren.
 • Eindverantwoordelijkheid voor de dienstverlening in de Leeszaal Bijzondere Collecties.
 • Aansturen van het restauratieatelier en de digitaliseringsstraat van de UBL.
 • Het vergroten van de vindbaarheid en zichtbaarheid van de erfgoedcollecties van de UBL, inclusief het Academisch Historisch Museum, door middel van ontsluiting, digitalisering en bruiklenen.
 • Adviseren van het managementteam van de UBL over beleidsontwikkelingen en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening met betrekking tot de bijzondere collecties.
 • Coördinatie van het regelen van auteursrechten bij digitalisering.
 • Onderhouden van relaties met externe dienstenleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van restauratie en digitalisering.

Profiel

 • Afgeronde wo opleiding op tenminste masterniveau.
 • Leidinggevende ervaring (minimaal vijf jaar).
 • Goede kijk op innovatieve ontwikkelingen rond (de digitalisering van) wetenschappelijk en cultureel erfgoed.
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen in wetenschappelijke informatievoorziening in relatie tot het gebruik van bijzondere collecties in onderzoek en onderwijs.
 • Ruime ervaring met beheer, behoud, ontsluiting en digitalisering van erfgoedcollecties.
 • Kennis van auteursrechtelijke aspecten op het gebied van digitaal erfgoed.
 • Vertrouwdheid met bedrijfs- en informatiesystemen in de bibliotheeksector.
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
 • Kerncompententies: verbindend leiderschap, sturen op resultaat, klantbetrokkenheid, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, kostenbewust handelen, communicatie, samenwerking.
 • Bij indiensttreding is het overleggen van een verklaring omtrent gedrag vereist.

Wij bieden
Het dienstverband wordt aangegaan conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met bij goed functioneren uitzicht op verlenging. Daarna behoort bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.637,- maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%) en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie kun je nalezen op de website.

VOG
In de dagelijkse werkzaamheden krijgt u te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Marco de Niet, divisiemanager Onderzoek- en onderwijsdiensten, telefoon 071-5271575, e-mail m.c.de.niet@library.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Sollicitaties, voorzien van het vacaturenummer (20-137 ) en vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 30 maart 2020 per e-mail worden gericht aan vacaturespenoservices@bb.leidenuniv.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.