Historici.nl

Gepubliceerd op 12-12-2018

Universiteit Leiden: Promovendus bij Geschiedenis (2 posities van 1.0 fte)

Functieomschrijving

Bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden is plaats voor twee promovendi in het NWO Vrije Competitie project Chronicling novelty. New knowledge in the Netherlands, 1500-1850 dat wordt geleid door Prof.dr. Judith Pollmann (LEI) in een samenwerkingsverband met dr. Erika Kuijpers (VU).

Waarom is de ene samenleving innovatiever dan de andere?  Recente studies veronderstellen dat door culturele ontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe media, Europeanen na 1650 meer ontvankelijk werden voor nieuwe technologie en innovatie dan hun voorouders. Het onderzoek naar deze ontwikkelingen heeft zich echter vooral gericht op de producenten en professionele gebruikers van kennis en nieuwe technologie. Waar we veel minder van weten is hoe en wanneer gewone mensen zich die ideeën en kennis toe-eigenden, zodat die daadwerkelijk konden leiden tot brede culturele verandering.
Om de veranderende belevingswereld van een algemener publiek te bestuderen maken we in dit project gebruik van een corpus van kronieken, teksten waarin de (meestal mannelijke)  auteur memorabele zaken en gebeurtenissen uit de wereld om hem  heen chronologisch geordend optekent. We gaan ca. 200 van dergelijke teksten uit het Nederlandse taalgebied uit de periode 1500-1850 digitaliseren om ze te kunnen doorzoeken, vergelijken en analyseren. Op die manier kunnen we de receptie, toe-eigening en waardering van nieuwe kennis op een meer systematische, vergelijkbare en controleerbare manier onderzoeken.

We zoeken promovendi voor de subprojecten:

 • Changing mediascapes and the collection of knowledge, 1500-1850 (PhD1)
  De promovendus onderzoekt hoe kroniekschrijvers kennis verzamelden, selecteerden, ordenden en waardeerden in een veranderend medialandschap. Variatie in tijd en ruimte wordt hierbij (letterlijk) in kaart gebracht.
 • Reasoning, causality and the appreciation of novelty, 1500-1850 (PhD2)
  De promovendus onderzoekt de impact van nieuwe kennis op de manier van denken over oorzaak en gevolg van natuurlijke en maatschappelijke verschijnselen, en naar de waardering van nieuwe ideeën en technologie.

Kijk voor een pdf met de volledige beschrijving van het project en de subprojecten op https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/chronicling-novelty

De werkzaamheden

 • Het afronden van een historisch proefschrift binnen vier jaar;
 • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
 • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
 • Het geven van onderwijs (0.2 FTE gedurende twee semesters);
 • Het onderhouden van contacten met vrijwilligers.

Functie-eisen

 • (Research) masterdiploma geschiedenis of aanverwante cultuurhistorische discipline, met een specialisatie in de periode 1500-1850;
 • Uitstekende studieresultaten;
 • Uitstekende onderzoekvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s);
 • Aantoonbare ervaring in het werken met vroegmoderne Nederlandse teksten;
 • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Ervaring in het werken met vroegmoderne handschriften,  egodocumenten  en/of digitale onderzoekstechnieken strekt tot aanbeveling;
 • Aantoonbare samenwerkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. U begint met een jaarcontract dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar.  Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.266,- bruto per maand oplopend naar € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime dienstverband. Omdat er in teamverband wordt gewerkt is (vrijwel) dagelijkse aanwezigheid in Leiden of Amsterdam vereist. U krijgt een werkplek op de Universiteit Leiden.  De beoogde startdatum in 1 april 2019.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Additionele informatie

Het project wordt begeleid door prof.dr. Judith Pollmann aan de Universiteit Leiden en dr. Erika Kuijpers aan de Vrije Universiteit (co-promotor). Nadere inlichtingen bij e-mail j.pollmann@hum.leidenuniv.nl, of telefoon  071 527 2740.

Solliciteren
Sollicitaties kunt u tot en met 14 januari 2019 per e-mail sturen naar vacaturesgeschiedenis@hum.leidenuniv.nl, in de vorm van één pdf met als naam uw naam en het vacaturenummer en met daarin:

 • Een motivatiebrief, waarin u ook aangeeft welke van beide projecten uw belangstelling heeft;
 • Een cv met opgave van studieresultaten;
 • De naam van een referent;
 • Een link  naar, of PDF van, uw masterscriptie.

Sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op donderdag 7  februari  in Leiden.

Hier vindt u de volledige vacature.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.