Historici.nl

Gepubliceerd op 28-05-2021

Universiteit Leiden – Universitair Docent vroegmoderne Algemene Geschiedenis

De Faculteit Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis, is op zoek naar een Universitair Docent vroegmoderne Algemene Geschiedenis

Functieomschrijving

 • Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de vroegmoderne Europese geschiedenis in de BA-opleiding geschiedenis, en op het gebied van de Europese vroegmoderne geschiedenis in de MA History specialisatie Europe 1000-1800;
 • Het verrichten van onderzoek op het gebied van de vroegmoderne geschiedenis;
 • Het mede organiseren van het onderwijs binnen de sectie Algemene Geschiedenis;
 • Het participeren in het onderzoeksprogramma van het Onderzoeksinstituut Geschiedenis.

Functie-eisen

 • Aantoonbare onderwijservaring en didactische kwaliteiten;
 • Voltooid promotieonderzoek inzake de vroegmoderne geschiedenis; als de promotie vrijwel is voltooid dient de sollicitatie te worden gesteund door de promotor;
 • Aansluiting bij de onderzoeksinteresse van de onderzoeksspecialisatie Collective Identities and Transnational Networks 1000-1800;
 • Creatief en productief onderzoeker, blijkend uit regelmatige publicaties in het Nederlands en Engels;
 • Ambitie om onderzoeksubsidies te verwerven;
 • Nationaal en internationaal netwerk;
 • Goede beheersing van het Nederlands;
 • Goede actieve beheersing van het Engels met het oog op het onderwijs in de master fase;
 • Bereidheid initiatieven te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO) of bereid is dit binnen 2 jaar te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten van 0,5 fte voor de duur van één jaar. Een verlenging met twee jaar behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.790,- bruto per maand (schaal 10) en maximaal  € 5.127,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling. Het bijbehorende UFO-profiel is universitair docent.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Werkgever

Universiteit Leiden

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 800 stafmedewerkers verzorgt de faculteit 28 master- en 25 bacheloropleidingen voor 7.200 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locaties in Den Haag. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Het instituut combineert een brede aandacht voor historische ontwikkelingen en fenomenen met een duidelijke focus op verbindingen en vergelijkingen in tijd en ruimte. Een traditie van bestudering van primaire bronnen gaat vergezeld van een probleemgestuurde aanpak en een duidelijke inkadering in historiografische debatten.

De kracht van het instituut ligt vooral in de breedte van het onderzoek naar Europese, Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse samenlevingen, de specifieke beoefening van de Nederlandse geschiedenis, de methodologische diversiteit en de interactie met kennis- en erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven en musea).

Additionele informatie

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Jeroen Duindam, email j.f.j.duindam@hum.leidenuniv.nl, telefoon +31 71 5272759.

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.