Historici.nl

Gepubliceerd op 30-04-2021

Universiteit Utrecht – Tijdelijke docent Architectuurgeschiedenis

Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis zoekt een tijdelijk Docent Architectuurgeschiedenis, ten behoeve van de MA track ‘Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg’ (een onderdeel van de master Kunstgeschiedenis). Het betreft hier een 1-jarige masteropleiding die studenten voorbereidt op een functie binnen een van de vele organisaties op het gebied van de monumentenzorg. Binnen het team dat bij deze opleiding is betrokken, is een vacature voor een docent die de verbinding tussen het universitair onderwijs en de praktijk van de omgang met het gebouwde erfgoed kan versterken.

Tot de taken van de nieuwe docent behoren het geven van colleges en werkgroepen, het organiseren van excursies, en het begeleiden van stages en afstudeerscripties. Incidenteel kan er ook een bijdrage aan het onderwijs in de bachelor kunstgeschiedenis gevraagd worden.

We zoeken een specialist op het vakgebied, die bereid is om zich naast haar/zijn werk in de monumentenzorg voor 0,1 fte aan deze masteropleiding te verbinden.

Functie-eisen

De succesvolle kandidaat:

1) is gepromoveerd in architectuurgeschiedenis;
2) is werkzaam bij een Nederlandse monumentenorganisatie;
3) heeft ervaring en affiniteit met academisch onderwijs;
4) heeft een relevant netwerk om onderwijs en de praktijk van de monumentenzorg met elkaar te verbinden.

Kandidaten beheersen zowel het Nederlands als het Engels op een academisch niveau.

Kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden zoals de IND deze aan werken in Nederland stelt. Je  kunt deze voorwaarden via deze link vinden.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,1 fte) voor de duur van vier jaar. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.826,- (schaal 11/12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Een beschrijving van het profiel van de afdeling van de UU is hier te vinden.

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: Koen Ottenheym(hoogleraar Architectuurgeschiedenis en coördinator van deze MA track), via k.a.ottenheym@uu.nl.

Meer informatie en solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.