Historici.nl

Gepubliceerd op 25-10-2021

Universiteit van Amsterdam: Directeur Allard Pierson

Het Allard Pierson is het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Bij alles wat het Allard Pierson doet staat het verbinden van de wereld van de universiteit met de maatschappij centraal. Het erfgoed is een unieke combinatie van historische bibliotheek-, archief- en museumcollecties. Archeologie, wetenschapsgeschiedenis, theater- en muziekgeschiedenis, cartografie, religiegeschiedenis, literatuurgeschiedenis, medische geschiedenis, joodse cultuurgeschiedenis en grafische vormgeving – de verscheidenheid aan collecties van Allard Pierson is te groot om op te noemen. Samen beslaan ze bijna elk denkbaar onderwerp en behoren ze tot de mondiale top. Allard Pierson organiseert tentoonstellingen en faciliteert onderzoek en onderwijs op basis van de collecties.

Voor de Universiteit van Amsterdam zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Allard Pierson

38 uur per week

Het Allard Pierson is onderdeel van de Bibliotheek UvA/HvA. Door koppeling van kennisbronnen en collecties worden nieuwe inzichten en vormen van gebruik mogelijk. De Bibliotheek UvA/HvA is een inspirerende en gastvrije studie-, onderzoeks- en ontmoetingsplek voor onderzoekers, docenten en studenten van HvA en UvA, off- en online. Daarbij wordt de unieke combinatie van bibliotheek en museum benut. De kernwaarden (open, professioneel, vooruitstrevend) en kerncompetenties (eigenaarschap, samenwerken, ontwikkelen) zijn het fundament onder de dienstverlening.

Het Allard Pierson (2020: 46.6 fte) wordt geleid door de directeur die samen met het hoofd Kennis & Collecties, hoofd Development, hoofd Beheer & Behoud en hoofd Publiek & Programmering het management vormt. Het Allard Pierson wordt inhoudelijk bijgestaan door een Raad van Advies.

Wat ga je doen
Na een grote verbouwing, een vernieuwing van de presentatie en een samenvoeging van het Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties komt het Allard Pierson in een nieuwe fase. De uitdagingen zijn er niet minder om:

 • Het verder ontwikkelen van de publieks-, kennis- en onderzoeksfunctie.
 • Een digitale transitie, zowel virtueel als fysiek voor een publiek van onderzoeker tot museumbezoeker.
 • Het onderhouden en uitbouwen van het netwerk.

Als directeur ben je de spil in een netwerk dat bestaat uit de universitaire academische wereld én het museale en het culturele veld, nationaal en internationaal. Het Allard Pierson staat aan de vooravond van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025. De nieuwe directeur geeft leiding aan de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan voor het Allard Pierson. Tevens zorgt de directeur voor een gezonde financiële situatie.

Wat neem je mee
We zijn op zoek naar een ambitieuze directeur die met visie en verbindend leiderschap het Allard Pierson op de ingeslagen weg verder wil brengen. Dit betekent nadrukkelijk een brug slaan tussen de verschillende functies van het Allard Pierson:

 • De invulling en positionering van het Allard Pierson als publieks- én kennisinstituut; en
 • De verbinding zoeken met zowel het publiek als de onderwijs- en onderzoekcontext van de Universiteit van Amsterdam in het algemeen en de Bibliotheek UvA/HvA in het bijzonder.

Dit vraagt om een ervaren leidinggevende die in staat is mensen te enthousiasmeren en gebruik maakt van de kwaliteiten binnen de organisatie. Daarnaast heb je ervaring met het begeleiden van veranderingen. Je kunt goed omgaan met verschillende belangen en politieke verhoudingen. Je beschikt over de sociale vaardigheden om het Allard Pierson te vertegenwoordigen, richting interne en externe stakeholders (bijvoorbeeld vriendenvereniging, politiek) en de media.

Je hebt ervaring met cultureel ondernemerschap en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het cultureel en academisch veld. Ook beschik je over een groot, (inter)nationaal netwerk.

Gelet op bovenstaande gelden de volgende functie-vereisten:

 • Afgeronde academische opleiding.
 • Affiniteit met de doelstellingen en het werk van het Allard Pierson én de Universiteit van Amsterdam. Ervaring in de culturele wereld en/of de wereld van de wetenschap en daarmee in staat de brug te slaan naar zowel de museale als universitaire wereld.
 • (Ruime) ervaring in leidinggeven aan professionals.
 • Ervaring met veranderprocessen in (complexe) organisaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

De gezochte kandidaat beschikt daarbij over het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Een boegbeeld dat inhoudelijk de verbinding weet te leggen én balans weet te brengen in het Allard Pierson als publieksinstelling en als kennisinstituut. En dit weet te vertalen naar meerwaarde binnen de context van de Universiteit van Amsterdam in het Algemeen en de Bibliotheek UvA/HvA in het bijzonder.
 • Het vermogen om op overtuigende en inhoudelijk gedreven wijze de visie van de organisatie uit te dragen en daarbij draagvlak te creëren bij medewerkers en relevante (interne en externe) stakeholders. Beschikt over tactvolle doortastendheid.
 • Strategisch inzicht en analytische vaardigheden.
 • Innovatieve ideeën kunnen omzetten in concrete initiatieven en (ondersteuning van) fondsenwerving.
 • Op inspirerende en stimulerende wijze (coachend) leiding geven.
 • Een procesmanager die onder meer de financiële en op kwaliteit gerichte bedrijfsprocessen kan doorgronden en efficiënt weet te organiseren.
 • Creatief kunnen omgaan met complexiteit en veranderlijkheid en in staat zijn om deze om te zetten in nieuwe kansen en mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het Allard Pierson.
 • Zelfstandige, besluitvaardige, energieke en ondernemende persoonlijkheid, doel- en resultaatgericht.

Kandidaten verbinden zich voor minimaal een periode van 4 jaar aan het Allard Pierson.

Wat bieden we
De functie Directeur Allard Pierson van de Universiteit van Amsterdam is ingeschaald in salarisschaal 14 van de cao-Nederlandse Universiteiten. De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Procedure
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor de Universiteit van Amsterdam. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via info@chassesearch.nl. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de planning en procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl met motivatie en curriculum vitae is woensdag 10 november 2021. Een (ontwikkel-)assessment en de aanvraag van een VOG kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.