Historici.nl

Gepubliceerd op 28-04-2021

Universiteit van Amsterdam – Universitair docent Contemporaine stadsgeschiedenis

De afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen van de Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt een universitair docent Contemporaine stadsgeschiedenis.

Wat ga je doen

Je gaat onderwijs verzorgen in een dynamische context waar veel ruimte is voor de ontwikkeling van innovatieve onderwijsmethoden. Jouw onderzoek wordt ondergebracht bij de Amsterdam School of Historical Studies (ASH), één van de vijf onderzoeksscholen van het Amsterdam Institute for Humanities Research.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • het ontwerpen en uitvoeren van zelfstandig onderzoek naar de recente geschiedenis van grootstedelijke processen als gentrificatie en stadsvernieuwing vanuit politiek en sociaal perspectief, met een sterk vergelijkende en transnationale insteek, resulterend in academische publicaties in (inter)nationale vakbladen, artikelenbundels en/of monografieën;
 • het verwerven van externe onderzoeksfinanciering in nationaal en Europees verband;
 • het actief bijdragen aan – en ontwikkelen van – nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden;
 • het actief bijdragen aan de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksschool ASH en het Amsterdam Centre for Urban History, in het bijzonder op het gebied van de verdere ontwikkeling van stadsgeschiedenis als interdisciplinair vakgebied;
 • het ontwerpen, coördineren en verzorgen van onderwijsmodules, in het Engels en het Nederlands, op bachelor- en masterniveau;
 • het begeleiden van bachelor- en masterscripties, bijdragen aan mentoraat, tutoraat, en promotiebegeleiding;
 • het actief bijdragen aan onderwijs- en curriculuminnovaties;
 • deelname aan commissies en werkgroepen en het uitvoeren van administratieve taken.

Wat vragen we van jou

Je bent een actieve en ambitieuze onderzoeker met een sterk profiel, blijkend uit internationale publicaties en een internationaal academisch netwerk. Je publicaties laten een brede kennis zien van stadsgeschiedenis als methode, vertrouwdheid met de praktische toepassing van die methode op grootstedelijke processen, met name in de periode na 1945 en in internationaal vergelijkend perspectief en een sterke affiniteit met interdisciplinair onderzoek. Je onderzoek sluit aan op het profiel van de Research School.

Je ontwerpt en verzorgt cursussen over stadsgeschiedenis binnen de interdisciplinaire master met dezelfde naam, en bent daarnaast breed inzetbaar in het onderwijs betreffende de geschiedenis van de moderne tijd en het historische vaardighedenonderwijs van de BA- en MA-programma’s Geschiedenis. Van belang is een bewezen flexibiliteit in het verzorgen van onderwijs over andere onderwerpen dan de eigen onderzoeksinteresses, de bereidheid om in interdisciplinaire docententeams te werken en het vermogen om inspirerende hoorcolleges en werkgroepen in het bachelor-, master-, en minorprogramma aan te bieden, die aantrekkelijk zijn voor brede groepen studenten.

Jouw ervaring en profiel:

 • promotie in Geschiedenis of een aanverwante discipline met een accent in het onderzoek op Stadsgeschiedenis;
 • een internationaal academisch netwerk op het betreffende onderzoeksgebied;
 • onderzoekspublicaties passend bij het profiel van een universitair docent;
 • aantoonbare vaardigheden en ambities om onderzoeksfinanciering te verwerven;
 • ruime en relevante onderwijservaring op bachelor- en masterniveau;
 • uitstekende beheersing van zowel het Nederlands als Engels; indien Nederlands niet de moedertaal is, dient binnen twee jaar na aanstelling een actieve en passieve beheersing te zijn verworven (het behalen van het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal programma II is een voorwaarde voor een vast dienstverband);
 • ervaring met digitale en audiovisuele onderwijsmiddelen; affiniteit met ICT-gebaseerd onderwijs;
 • ervaring met valorisatie en praktijk-gerelateerd onderwijs en/of onderzoek;
 • vermogen om in teams te werken en bereidheid tot multidisciplinaire samenwerking;
 • uitstekende organisatorische ervaring en vaardigheden;
 • in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, of de bereidheid om deze binnen twee jaar te verkrijgen.

Ervaring met onderzoek waarin wordt samengewerkt met niet-academische instituties en partners in Nederland of elders strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een periode van twee jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is bij voorkeur 1 augustus 2021.

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €3.746 tot €5.826 bruto per maand, op basis van 38 uur per week, exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Wat bieden we je verder:

 • de gelegenheid om in interdisciplinaire teams samen te werken;
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden;
 • een inspirerende academische en internationale werkomgeving in het hart van Amsterdam.

Additionele informatie

Voor vragen over de functie of de afdeling kun je contact opnemen met:

Meer informatie en sollicitatieprocedure

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.