Historici.nl

Gepubliceerd op 10-09-2011

Update online publicatie Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630

De webpublicatie van de besluiten die de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden van 1626 tot 1630 hebben genomen, is nu beter toegankelijk voor historisch onderzoek. Na maanden hard werk is zowel de database grondig herzien als de inhoud verbeterd. Aan de data is hier en daar nieuwe informatie toegevoegd en errata zijn verwerkt.

Niet alleen de volledige tekst van de publicatie is doorzoekbaar, ook kan afzonderlijk of in combinatie worden gezocht op een specifieke periode, geheime resoluties, personen en de door hen vervulde functies, instellingen, plaatsen, scheepsnamen, boeken en pamfletten.

Ga naar de Resolutien Staten-Generaal 1626-1630.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.