Historici.nl

Gepubliceerd op 09-09-2012

Urban History, so what?

“Urban history, so what”? De Amerikaanse stadshistorica Lynn Hollen Hees vroeg tijdens de sluitingsceremonie van de 11e European Association for Urban History (EAUH) in Praag haar collega’s na te denken over nut en noodzaak van hun vak. Het was een relevante en uitdagende vraag voor de congresgangers in Praag; stadsgeschiedenis is als wetenschappelijk domein moeilijk te definiëren, terwijl steeds meer academici zich op ‘het stedelijke’ richten.

Het elfde EAUH-congres, dat plaatsvond van 29 augustus tot 1 september aan de Praagse Karelsuniversiteit, trok dit jaar opnieuw meer bezoekers en bijdragen dan vorig jaar. Dat is een positieve ontwikkeling, zeker omdat de EAUH er naar streeft een wereldwijd platform te worden voor historici die zich bezighouden met stadsgeschiedenis in Europa en daarbuiten. Die ambitie sloot aan bij de openingstoespraak van de Britse stadshistoricus Peter Clark (University of Leicester). Clark riep zijn collega’s op om in de geest van de Annales-school comparatief en met aandacht voor de longue durée te werk te gaan. De unieke eigenschap van een stadshistoricus is volgens Clark dat hij of zij daarbij tegelijkertijd zowel een sociologische, een economische als een politieke pet op kan hebben – een eigenschap die door Clark letterlijk werd uitgebeeld door drie van huis meegebrachte hoofddeksels op te zetten.

Tijdens de drie dagen van paperpresentaties ging de aandacht van de deelnemers vooral uit naar stedelijke cultuur. Omdat hun bevindingen doorgaans descriptief-empirisch van aard waren en zich altijd op het lokale richtten, kon het publiek niet altijd even goed meekomen. Dit was ook waar de kritiek van stadshistorica Lynn Hollen Hees zich op richtte: zonder een methodisch en theoretisch perspectief dient een Rankeaans relaas over een lokale specificiteit weinig nut op een internationaal congres. Hollen Hees stelde bovendien dat de methode van het vergelijken nooit een doel op zichzelf mag zijn. Stadshistorici moeten om hun werk relevanter te maken meer bruggen slaan naar andere onderzoeksterreinen en aansluiting zoeken bij actuele stedelijke thema’s.             

Andere sprekers sloten zich tijdens de sluitingsceremonie bij Hollen Hees aan. De Vlaamse hoogleraar Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen) bepleitte een terugkeer naar (sociaal-)economische geschiedenis, zij het ontdaan van de naoorlogse Marxistische dogma’s. De Britse Bob Morris viel hem bij door te stellen dat stadshistorici vaker de materialistische dimensie van stadsgeschiedenis -in zowel ruimtelijke als structurele zin- moeten meenemen in hun onderzoek. Steden blijven ten slotte de plekken waar goederen en producten niet alleen worden uitgevonden en geconsumeerd, maar ook worden geproduceerd. Bij het volgende EAUH-congres in 2014 hoopt Morris op papers, geïnspireerd door de in de historische wetenschappen op gang komende ‘material turn’.

Tim Verlaan, Universiteit van Amsterdam
 

Avatar photo
Tim Verlaan (t.verlaan@uva.nl) is sinds oktober 2011 als promovendus en docent verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, waar hij werkt aan een proefschrift over de modernisering van Nederlandse binnensteden in de periode 1960-1980. Recent publiceerde hij artikelen over de Amsterdamse Bijlmermeer, het Haagse Spuikwartier en het Utrechtse Hoog Catharijne in Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis, Contemporary European History en Informationen zur modernen Stadtgeschichte. Als redacteur van de website Failed Architecture begrijpt hij de gebouwde omgeving als resultaat van contemporaine economische, politieke en sociale omstandigheden
Alle artikelen van Tim Verlaan
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.