Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 20-08-2015

Vacancy IISH: Post-doc Research program Four Centuries of Labor Camps

The IISH conducts advanced research on the global history of work, workers, and labour relations and to this end gathers data, which are made available to other researchers as well.

As of December 1st, 2015, there will be an opening in the research department of the IISH for a

Post-doc (m/f)

(28,5 hours a week (0,75 fte), location: IISH), for a period of 29 months

To work on the Research program Four Centuries of Labor Camps: War, Rehabilitation, Ethnicity

Project: “Colonial Enlightenment and Punishment in the Netherlands Indies: From chain gang to Upper Digul 1750-1942”

The research program Four Centuries of Labor Camps: War, Rehabilitation, Ethnicity is a joint enterprise of the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD) and the International Institute of Social History (IISH), both located in Amsterdam. The aim of the program is to produce an integrated, worldwide history of labor camps which will overcome chronological boundaries. Program leader is professor Pieter Spierenburg who will closely collaborate with professors Marcel van der Linden (IISH) and Peter Romijn (NIOD) as members of the program’s steering committee.

Job requirements:

  • PhD in history or another discipline with a historical component
  • At least three years of professional experience on topics related to the program
  • Fluent in Dutch and English, Indonesian serves as a recommendation

Further information.

Deadline: 13 September 2015.

PhD Position ‘Resilient Diversity’
Door Redactie Historici.nl
Postdoc Researcher, Digital Humanities and Global Labour History
Door Redactie Historici.nl
Vacancies: IISH – 2 PhD students & 1 Postdoc
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.