Historici.nl

Gepubliceerd op 25-08-2016

Vacature aan de onderzoeksgroep Economie, Ecologie en Demografie van de Universiteit Gent (Geschiedenis & Economie)

Voor een voltijdse doctoraatsbeurs (100%), binnen een onderzoeksproject over:

“Economische groei en ongelijkheid. Naar een verklaring voor divergerende regionale groeipaden in pre-industriëel Europa (late middeleeuwen – 19de eeuw).”

Binnen dit onderzoeksproject bestudeert de kandidaat een specifiek aspect van de economische geschiedenis in één of meerdere plattelandsregio’s van Noord-West Europa, waaronder een regio uit Vlaanderen of  België. Je doet dit in een vergelijkend perspectief en voor een bepaalde periode van de late middeleeuwen  en de daaropvolgende tijd tot het einde van het Ancien Régime. De concrete afbakening van het onderwerp zal, overeenkomstig de expertise van de kandidaat, verder worden besproken en uitgewerkt in overleg met de promotoren uit de vakgroepen geschiedenis en economie van de Ugent.

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een diploma Master in de Geschiedenis of Economie met uitstekende studieresultaten, en koestert een aantoonbare en gedreven belangstelling voor economische geschiedenis. Ook studenten die in september zullen afstuderen kunnen kandideren.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, en je bent taalvaardig en beheerst goed het Nederlands en het Engels.
 • Je bent sociaal en kan goed samenwerken met andere onderzoekers.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het begrijpen en verwerken van historisch bronnenmateriaal uit de middeleeuwse en vroegmoderne periode (voor midden 19de eeuw).

Jouw opdracht:

 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor aan de Universiteit Gent, onder begeleiding van promotoren uit de vakgroepen Geschiedenis en Economie.
 • Je schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen.
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.

Wij bieden:

 • Een voltijds doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar (verlengbaar na twee jaar), met indiensttreding vanaf (ten laatste) 1 november 2016.
 • Een volledige vergoeding voor werkverplaatsingen met het openbaar vervoer.
 • Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving met veel internationale contacten.

Hoe solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 7 september 2016 met een e-mail aan wouter.ryckbosch@ugent.be met  in hoofding ‘Sollicitatie GOA project’ en met de volgende documenten in bijlage (als pdf file):

 • een sollicitatiebrief met motivatie
 • een volledig curriculum vitae
 • een kopie van je diploma’s
 • een overzicht van je individuele studieresultaten voor alle studiejaren

Selectiegesprekken in het kader van de tweede selectieronde zullen plaatsvinden in september 2016. Voor meer informatie over deze vacature kan u zich wenden tot prof. dr. Erik Thoen (email: erik.thoen@ugent.be of tel: 0474891057).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.