Historici.nl

Gepubliceerd op 13-09-2016

Vacature: Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Functieomschrijving
De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over claims met betrekking tot nazi-roofkunst. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar oprichting in 2001 uit maximaal zeven leden.

De leden van de Restitutiecommissie vergaderen ongeveer één keer per maand. Dit is exclusief voorbereiding. Het voorzitterschap vergt meer tijd. Het onderzoek en de adviezen worden voorbereid en geschreven door het onderzoeksbureau van de Restitutiecommissie, dat onder leiding staat van de secretaris van de commissie.

Functie-eisen
Leden van de Restitutiecommissie beschikken over:

 • kennis van in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunst;
 • affiniteit met kunst en erfgoed;
 • oog voor de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid (zowel nationaal als internationaal) van het onderwerp;
 • een oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Restitutiecommissie;
 • een positie midden in de samenleving;
 • kennis en kunde in het afwegen van belangen van verschillende partijen;
 • de vaardigheid om in samenwerking en samenhang met de Restitutiecommissie op onafhankelijke, gezaghebbende, daadkrachtige en sensitieve wijze te opereren.

Gelet op de huidige samenstelling van de Restitutiecommissie wordt gezocht naar:

 1. een voorzitter die bovendien beschikt over:
  – een wetenschappelijke juridische opleiding en een gezaghebbende reputatie als  jurist,  bijvoorbeeld uit de rechterlijke macht;
  – ervaring in of met het openbaar bestuur en bij voorkeur ook in (andere) maatschappelijke (neven-)functies;
  – ervaring met conflictoplossing;
  – ervaring met organisatieverandering.
 2. een kunsthistoricus of deskundige op museaal gebied die bovendien beschikt over:
  – een wetenschappelijke kunsthistorische opleiding en een gezaghebbende reputatie als kunsthistoricus of een gezaghebbende deskundigheid op museaal gebied.
 3. een algemeen lid dat bovendien beschikt over:
  – een wetenschappelijke opleiding en gezaghebbend op zijn of haar vakgebied.

Zie voor meer informatie en solliciteren (deadline: 20 september 2016) de website Werken voor Nederland.

Historicus voor de Adviescommissie Restitutieverzoeken
Door Redactie Historici.nl
Junior herkomstonderzoeker cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog
Door Redactie Historici.nl
Onderzoeker (0,8)
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.