Historici.nl

Gepubliceerd op 21-03-2017

Vacature: Afdelingshoofd bij Doc-Direkt, afdeling Bewerken (Deadline 1 april)

Functieomschrijving
De Rijksoverheid beschikt over een grote hoeveelheid informatie waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Doc-Direkt ondersteunt bij de inrichting van de informatiehuishouding, maar ook bij het bewaren, ontsluiten, vernietigen of overdragen van informatie. Jij vervult daarin als hoofd van de afdeling Bewerken een belangrijke rol.

Jij stuurt binnen de afdeling Bewerken de uitvoering van de taken aan. En dat gaat verder dan alleen de aansturing op strategisch niveau. Als afdelingshoofd speel jij op basis van jouw inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid een cruciale rol bij de werkvoorbereiding en bij de uitvoering van de bewerkingsprojecten. Daarbij draait het enerzijds om de coördinatie van de inhoudelijke beoordeling en acceptatie van de uit te voeren werkzaamheden, en anderzijds om monitoring en bijsturing.

De afdeling Bewerken is de afgelopen periode meer resultaatgericht en bedrijfsmatig gaan werken. Er dienen echter nog de nodige stappen te worden gezet om deze ontwikkeling structureel te borgen. De (hoofd)processen binnen de afdeling horen hiervoor effectief en efficiënt te worden ingeregeld. Dit geldt voor taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van de afdeling, maar ook voor hun houding en gedrag. Verantwoordelijkheden moeten lager in de organisatie worden gelegd en verankerd.

Het werkaanbod voor de afdeling Bewerken verandert de komende jaren aanzienlijk. Enerzijds doordat de papieren archieven om een hoger bewerkingsniveau vragen dan in het verleden, en anderzijds doordat de afdeling een rol gaat spelen in de bewerking van hybride archieven. Jij hebt als afdelingshoofd een belangrijke taak in het op orde houden van de match tussen werkaanbod en het personeel van de afdeling.

Je neemt deel aan het directieteam (DT) en geeft advies aan de directeur en de andere DT-leden. Daarnaast vertegenwoordig je Doc-Direkt in gesprekken op strategisch niveau met het Nationaal Archief en de diverse ministeries als het gaat om afspraken over de bewerkingsarchieven. Dit laatste heeft vooral betrekking op procedures, termijnen en kwaliteit.

Functie-eisen

  • Je hebt een opleiding archivistiek op wetenschappelijk niveau afgerond, of je hebt door ervaring een vergelijkbaar niveau verkregen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met overheidsorganisaties en hun hybride archivering, en ruime leidinggevende ervaring (op afstand).
  • Je bent in staat om operationele problemen te vertalen naar abstracte niveaus en je weet op deze niveaus te handelen.
  • Je geeft op inspirerende wijze richting en weet daarmee mensen te enthousiasmeren.
  • Je bent resultaatgericht en beschikt vanwege de diversiteit binnen de afdeling over een breed handelingsrepertoire.
  • Je bent organisatie- en bestuurssensitief.
  • Je bent omgevingsbewust en netwerkvaardig.
  • Je bent sterk in het organisatiegericht aansturen, samenbindend leiderschap, het ontwikkelen van medewerkers en innovatief handelen.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris­niveau: schaal 14
Maand­salaris: Min €4.415 – Max. €6.453 (bruto)
Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

  • De afdeling Bewerken heeft locaties in zowel Winschoten, Apeldoorn als de Haagse regio. Je bent dan ook bereid om vaak te reizen. Wekelijks is jouw aanwezigheid in Winschoten en Apeldoorn noodzakelijk.
  • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie en solliciteren: www.werkenvoornederland.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.