Historici.nl

Gepubliceerd op 20-02-2017

Vacature: Archivist Koninklijke Verzamelingen (Deadline 10 maart)

Archivist (28 uur per week)
Koninklijke Verzamelingen

Functie
De hoofdtaken van de archivist bestaat uit het zorgdragen voor het beheer en de ontsluiting van de archieven, de handschriftenverzamelingen en de kaarten-, plattegronden- en tekeningencollectie. U draagt zorg voor de verwerving van archieven door het adviseren en begeleiden van de Hofdepartementen bij de selectie voor vernietiging van (digitale) archiefbestanden en de overdracht van het te bewaren semi-statisch archief aan de Koninklijke Verzamelingen. U monitort de dossier- en archiefvorming in Sharepoint en houdt toezicht op het e-depot. Samen met uw collega’s van de afdeling Archieven en Bibliotheek draagt U zorg voor de dienstverlening aan derden door het zelfstandig begeleiden en adviseren van (wetenschappelijke) onderzoekers en het beantwoorden van onderzoeksvragen. Voor de website van de Koninklijke Verzamelingen schrijft u (publieks-)teksten en bereidt u het online plaatsen voor van archiefinventarissen. Verder adviseert u over bruiklenen en voert  u voorbereidende werkzaamheden uit ten behoeve van tentoonstellingen bij derden.

Profiel
De ideale kandidaat heeft:

  • HBO diploma (bij voorkeur Media, Communicatie en Informatie of digitale communicatie)
  • goede kennis van het Nederlands en het Engels
  • kennis van, inzicht in en gevoel voor verhoudingen binnen de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH);
  • vaardigheid in het alert en uiterst discreet reageren op en omgaan met vertrouwelijke zaken;
  • een goed ontwikkelde schrijfvaardigheid
  • het vermogen om gedisciplineerd te werken en is goed in staat om het eigen werk te organiseren
  • en is analytisch ingesteld, samenwerkingsgericht, communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) en heeft affiniteit met de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.

Aanbod
De functie komt in beginsel 1 april 2017 vacant voor 28 uur per week verdeeld over 4 werkdagen. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.913,07  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, exclusief vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. De hoofdstandplaats is ‘s-Gravenhage. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Organisatie
De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat Zijne Majesteit de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt hen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers in de Koninklijke verblijven in ‘s-Gravenhage, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De meeste kantoren van de dienst zijn gevestigd op het terrein van het Paleis Noordeinde in ’s-Gravenhage.

Koninklijke Verzamelingen (KV)
De KV beheren de archieven van het Huis van Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie, de bibliotheek, de museale collecties en de documentaire verzamelingen. Met het oog op een duurzaam beleid ten aanzien van het bijeenbrengen, behouden en benutten van de diverse collecties behoren collectieregistratie, conservering, depotbeheer, schadepreventie en de registratie van het omvangrijke bruikleenverkeer tot de kerntaken van de diverse afdelingen.

Herkent u zich in dit profiel?
Graag ontvangen wij uw reactie in de vorm van een korte motivatiebrief en een cv vóór 10 maart  a.s. via vacature@dkh.nl. Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Serife Yaman via vacature@dkh.nl.

Alleen volledige sollicitaties (brief + CV) worden in behandeling genomen

De gesprekken zullen plaatsvinden op:

1ste ronde: 15 maart 2017
2e ronde: 22 maart 2017

Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.koninklijkhuis.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.