Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 29-04-2016

Vacature – Assistant Professor in History, Maastricht Univeristy

Assistant Professor in History at the Faculty of Arts and Social Sciences, Department of History, Maastricht University, 1.00 fte, 6-year tenure-track position

Functiebeschrijving

FASoS is seeking an Assistant Professor with demonstrated excellence in teaching and research in 20th century political history, with a special regional focus on East-Central Europe (excluding Germany) and/or South-Eastern Europe.                                        

Research is carried out within the context of the Research Institute for Arts and Social Sciences and, in particular, relating to the interdisciplinary research program Politics and Culture in Europe (PCE).  S/He is expected to develop international research projects and to attract external funding.  

(S)he will contribute to the teaching and coordination of courses and supervision of internships, projects and theses in the BA and MA programs of the Faculty of Arts and Social Sciences (Arts and Culture and European Studies) and in the program of the University College Maastricht (UCM). The division of teaching and research duties follows the regular division used at the faculty of 60% teaching and management and 40% research. Research time can be extended through external fundraising.

More information.

The deadline for submitting your application is 22 May 2016 
Please send your application electronically to the Secretariat of the Faculty Office:
Pzfdcwvacatures@maastrichtuniversity.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.