Historici.nl

Gepubliceerd op 07-03-2016

Vacature Atria – Senior Onderzoeker v/m

De Senior Onderzoeker draagt zorg voor het acquireren, initiëren, coördineren, ontwikkelen en uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek, aansluitend bij het beleids- en werkplan van Atria en de afdeling Collecties, Onderzoek en Advies in het bijzonder.

De kerntaken:

  1. Volgen en interpreteren van ontwikkelingen in het werkveld en voorstellen formuleren voor strategie en uitvoering van het onderzoeksbeleid.
  2. Vertalen van bovengenoemde ontwikkelingen naar (beleids)voorstellen, individuele werkplannen van de medewerkers en afdelingswerkplannen, en zorg dragen voor de uitvoering.
  3. Vertegenwoordigen van Atria in relevante externe netwerken en kansen signaleren en vertalen naar voorstellen voor samenwerkingen en/of fondsenwerving t.b.v. onderzoek. Uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek binnen de gestelde tijd, budget en de bijbehorende kwaliteitseisen. Vastleggen van de resultaat in onderzoek rapportages, -notities en –adviezen.
  4. Bewaken, evalueren en rapporteren over de projectvoortgang, signaleren van knelpunten en stelt waar nodig, in onderlinge overleg, het onderzoeksplan bij.
  5. Vertalen van (bestaande) onderzoeksgegevens naar conclusies, suggesties voor nog te verkrijgen onderzoeksgegevens en bruikbare gegevens voor specifieke beleidsonderwerpen en projecten.
  6. Initiëren voorstellen voor publicaties (hardcopy & digitaal), en geeft voordrachten in persoon en in toonaangevende media in overleg met de afdeling communicatie om de zichtbaarheid van het instituut te vergroten. Het volledige functieprofiel kan op verzoek worden toegestuurd.

You can apply for this job until 21-03-2016. More information.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.