Historici.nl

Gepubliceerd op 02-05-2017

Vacature: Beleidsmedewerker onderzoek (Deadline 19 mei)

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) van de Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt op korte termijn, voor vier maanden een

Beleidsmedewerker onderzoek (0.9 fte) 
Vacaturenummer 17-177

De werkzaamheden
Als beleidsmedewerker onderzoek:
– Coördineert u de facultaire voorbereiding voor de onderzoeksvisitatie 2018, o.a. via de facultaire werkgroep;
– Ondersteunt u als secretaris drie facultaire commissies (de commissie voor de wetenschapsbeoefening, de commissie tweede geldstroom en de bibliotheekcommissie);
– Adviseert u het hoofd van de afdeling en de decaan m.b.t. onderzoeksdossiers die in verschillende facultaire, universitaire en landelijke overleggen geagendeerd worden;
– Neemt u deel aan universitaire overleggen op het terrein van onderzoeksbeleid, o.a. het reguliere overleg tussen de beleidsmedewerkers onderzoek en Academische Zaken;
– Bent u de facultaire contactpersoon en coördinator van het LDE Leading Fellows programma;
– Informeert u de facultaire instituten over het beschikbaar komen van nationale en internationale subsidiegelden en fondsen (in nauwe samenwerking met het Grant Development Team van Luris).

Uw profiel
– U bent een communicatieve, proactieve en flexibel ingestelde professional die moeiteloos schakelt tussen diverse dossiers;
– U werkt resultaat- en doelgericht, kan vraagstukken op een open en creatieve manier benaderen en weet draagvlak te creëren onder alle relevante betrokkenen;
– Een afgeronde masteropleiding (en bij voorkeur over een afgeronde promotie);
– Een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen;
– Goede schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels;
– Advies-, beleids- en/of projectervaring in een academische omgeving op het terrein van onderzoeksbeleid, bij voorkeur op het terrein van de Geesteswetenschappen;
– Gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties.

Beschrijving organisatie
De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. De faculteit is gelegen in het historische hart van Leiden en heeft rond de 7.000 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Zie voor meer informatie onze facultaire website http://www.hum.leidenuniv.nl
De afdeling Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook zorgt de afdeling voor ondersteuning van het facultaire onderzoeks-, promovendi- en diversiteitsbeleid.

Wij bieden
Een interessante en dynamische functie op academisch niveau die zich op een belangrijk schakelpunt in de organisatie bevindt, zowel inhoudelijk als ook in de verschillende contacten die onderhouden moeten worden. Het betreft een tijdelijk dienstverband in het kader van de vervanging van de huidige beleidsmedewerker tijdens haar zwangerschapsverlof voor de duur van vier maanden (augustus-november 2017). Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.427, – en maximaal € 4.691, – bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er onder andere sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%). Alle informatie hierover kunt u nalezen op www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Saskia van de Mortel, telefoon 071 527 7233, e-mail s.a.van.de.mortel@hum.leidenuniv.nl of Laurens de Wit, telefoon 071 527 1622, e-mail l.p.de.wit@hum.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 19 mei 2017 per e-mail worden gericht aan vacaturesfbbo@hum.leidenuniv.nl
De gesprekken vinden plaats op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni.

werkenbij.leidenuniv.nl
 

Beleidsmedewerker onderzoek
Door Redactie Historici.nl
Universiteit Leiden: beleidsmedewerker onderzoek
Door Redactie Historici.nl
Vacature: Bijzonder Hoogleraar Midden-Europese Studiën
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.