Historici.nl

Gepubliceerd op 25-11-2016

Vacature: Beleidsmedewerker Presentatie Erfgoed (TU Delft)

TU Delft Library is de grootste technisch-wetenschappelijke bibliotheek van Nederland. Een van onze voornaamste taken is het optimaal toegankelijk maken van kennis voor onze gebruikers. We doen dat door een relevante schat aan wetenschappelijke informatie te bieden en deze zoveel mogelijk digitaal en locatie-onafhankelijk beschikbaar te stellen.

Omdat we zoveel waarde hechten aan wetenschappelijke output, digitale content en innovatieve ontwikkelingen, is het van belang dat we kennisdeling onder de aandacht brengen. Het delen van eigen kennis is namelijk cruciaal voor onderzoek, onderwijs en valorisatie. We helpen studenten, docenten en wetenschappers kennis op de juiste wijze te delen. Hiertoe adviseren we hen in de keuze van publicatiekanalen, hergebruik van materiaal van anderen of bescherming van eigen intellectueel eigendom. Gebruiksonderzoeken kennen een hoge waardering toe aan de innovatieve dienstverlening van de Library.

De TU Delft heeft besloten de aandacht voor haar eigen geschiedenis en de zorg voor het bijbehorend Academisch Erfgoed structureel te borgen en te beleggen bij de TU Delft Library. Bij Academisch Erfgoed denken we aan objecten (Tresor en Museumcollectie, zoals instrumenten en andere memorabilia uit onderwijs en onderzoek), maar ook aan verhalen, ideeën en concepten: het immateriële erfgoed. De zichtbaarheid van deze geschiedenis – van de ideeën en van de fysieke collecties – is daarmee onlosmakelijk verbonden. De kennis over, en de zichtbaarheid van de geschiedenis van de instelling moet een extra dimensie toevoegen aan het dagelijks verblijf, het onderwijs en onderzoek, en de identiteit van de TU Delft.

TU Delft is op zoek naar een

Beleidsmedewerker Presentatie Erfgoed

In een programma wordt gewerkt aan een algemene geschiedschrijving over de TU Delft en aan het zichtbaar en voelbaar maken van de geschiedenis en het erfgoed op de campus (en daarbuiten).

Het programma bevat de volgende elementen:

  • Ontsluiten en presenteren van geschiedenis en erfgoed in fysieke en virtuele presentaties;
  • Beschrijving van de historische ontwikkeling van de TUD;
  • Beschrijving van het technisch-wetenschappelijk onderzoek met de maatschappelijke implicaties en de relaties tot het onderwijs, van 1842 tot heden;
  • Bijhouden van recente Delftse technisch-wetenschappelijke en institutionele ontwikkelingen en hierover publiceren;
  • Beschrijven, duiden, selecteren, waarderen en onderhouden van het Academisch Erfgoed, in materiële en immateriële zin.

Functiebeschrijving
De TU Delft Library is op zoek naar een Beleidsmedewerker presentatie Erfgoed. Je bent verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering rond de zichtbaarheid van het academisch erfgoed. De komende jaren wil de TU Delft Library zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de collectie en de bekendheid ervan vergroten. Zij wil dat erfgoed een van de verbindende factoren is in de op te bouwen community.

Jij helpt ons met deze uitdaging. Je weet hoe je de online en fysieke zichtbaarheid van de erfgoedcollectie op een originele manier kunt vergroten. Je weet wat je moet doen om mensen voor een langere tijd aan de collecties te verbinden. Je beperkt je niet tot de campus van de TU Delft, maar denkt groter dan dat. Je verzamelt verhalen over de collectie en weet hier op een inspirerende manier vorm aan te geven, zodat het mensen verleidt om meer te willen weten.

Met drie Erfgoed collega’s (collectie, tresor en historie) en de medewerker Publiekszaken ontwikkel je een aansprekende programmering, waarbij het academisch erfgoed van de TU Delft op de kaart wordt gezet. Je kent de wegen naar verschillende financieringsbronnen. Hiermee bereik je dat er innovatieve projecten worden uitgevoerd. Je helpt de betrokkenheid van de campus en de stad Delft bij het erfgoed te vergroten. Als Beleidsmedewerker Presentatie Erfgoed rapporteer je aan het hoofd van de productgroep Open Spaces. Deze valt onder de afdeling Education Services.

Functie-eisen
Sociale media hebben geen geheimen voor je. Je bent goed in het bouwen van communities en snapt wat er nodig is om ontmoetingen door middel van erfgoed te faciliteren. Je bent in staat om op verschillende niveaus en via verschillende kanalen te communiceren. Je hebt relevante ervaring met het maken van beleid, maar ook met het (technische) proces van het organiseren van presentaties en/of tentoonstellingen.

Je bent een verbinder, omgevingsbewust, hebt een positieve instelling en bent een ‘ mensen-mens’. Je hebt een academisch denk- en werkniveau; grote kennis van (de functie van) sociale netwerken; een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal, je bent besluitvaardig, proactief, resultaatgericht. Tot slot heb je overtuigingskracht en sterke communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
De functie heeft een omvang van 38 uur (1,0 FTE). Het gaat om een contract voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op verlenging. Het salaris is gebaseerd op schaal 11 (met een maximum van € 4.691,- bruto per maand bij een fulltime contract). TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement.

Ook kun je afspraken maken over flexibele werktijden. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen en ontvang je een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. Verder biedt Dual Career Services ondersteuning aan meekomende partners. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ingrid Klok, Manager Library Edcucation Services, e-mail: i.j.klok@tudelft.nl, tel: 015 27 84609. Voor informatie over de selectieprocedure kun je terecht bij mw. R.G. Vidal-Brown, HR secretaresse, e-mail: po.ud@tudelft.nl, tel: 015 – 27 81223.

Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 4 december 2016 een brief met cv gericht aan mw. I. Klok naar po.ud@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/TUDL 2016-06.

Faculteit/afdeling: TU Delft Library
Niveau: WO
Functie-omvang: 38 uur p/w (1,0 FTE)
Contractduur: 1 jaar met uitzicht op verlenging
Salaris: Min € 3.427,- Max € 4.691,-

www.tudelft.nl

Collectiebeheerder kunstcollectie
Door Redactie Historici.nl
Tilburg University| Programmaleider Academisch Erfgoed
Door Redactie Historici.nl
Vacature: Conservator, Technische Universiteit Delft
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.