Historici.nl

Gepubliceerd op 13-12-2016

Vacature: Bijzonder Hoogleraar Midden-Europese Studiën

De Stichting Oostenrijkse Studiën en de Faculteit der Geesteswetenschappen zoeken een:

Bijzonder Hoogleraar Midden-Europese Studiën (0,2 fte) 
Vacaturenummer 16-425

De werkzaamheden

 • Het verzorgen van academisch onderwijs (in zowel de Bachelor als de Master) op het terrein van de geschiedenis van Midden-Europa;
 • Het begeleiden van scriptiestudenten en promovendi;
 • Het vormgeven van een curriculum op dit terrein in samenwerking met buitenlandse gastdocenten die jaarlijks in het tweede semester onderwijs verzorgen;
 • Het ondersteunen van deze gastdocenten; het werven van gastdocenten in samenwerking met de Stichting Oostenrijkse Studiën;
 • Het verrichten van academisch onderzoek op het terrein van de geschiedenis van Midden-Europa;
 • Het ondersteunen en versterken van de samenwerkingsverbanden rond de geschiedenis, politiek en cultuur van Midden- en Oost Europa binnen de Leidse, Nederlandse, en Europese context, te beginnen bij de Stichting Oostenrijkse Studiën http://www.hum.leiden.edu/austrian-studies/) en het CEES (http://cees.center/).

 

Uw profiel

 • Een voltooide dissertatie in de Geschiedenis van Midden-Europa; een dissertatie uit andere vakgebieden met een inhoudelijk zwaartepunt in Midden-Europa;
 • Uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een ruime lijst van publicaties verschenen bij op het vakgebied gerenommeerde nationale en/of internationale uitgevers en toonaangevende tijdschriften;
 • Aantoonbare uitstekende onderwijskwaliteiten, alsmede een ruime ervaring in de verzorging van academisch onderwijs en in de begeleiding van BA en MA scripties;
 • Bij voorkeur ervaring in het begeleiden van promovendi;
 • Het vermogen om interdisciplinair onderzoek en onderwijs te ontwikkelen;
 • Aantoonbare ervaring met het (inter)nationaal werven van externe fondsen voor onderzoek;
 • Uitstekende beheersing van het Engels; beheersing van het Nederlands en het Duits; beheersing van een of meer andere talen uit Midden-Europa strekt tot aanbeveling;
 • Een aantoonbaar academisch netwerk binnen Nederland en daarbuiten;
 • Een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of de bereidheid deze in de Leidse context te behalen.

Beschrijving organisatie
Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is veel expertise aanwezig op de vakgebieden filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, literatuur, taalwetenschap, religiestudies en regio-studies met betrekking tot bijna elk deel van de wereld. Gelegen in het historische centrum van Leiden, herbergt de faculteit meer dan 6.000 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende en internationale werkomgeving. Voor meer informatie zie http://www.hum.leidenuniv.nl.

Het instituut voor Geschiedenis verbindt de bestudering van Nederlandse en Europese geschiedenis met wereldgeschiedenis, zowel in onderwijs als in onderzoek. Vraagstukken gen met een mondiale betekenis worden bekeken met behulp van talenkennis, regio-expertise en primair bronnenmateriaal. Voor dit profiel is het belangrijk binnen en buiten Europa een brede dekking over allerlei gebieden te hebben. De bijzondere leerstoel Midden-Europese Studiën voegt een belangrijke component toe aan dit streven. De leerstoel werd tot 2010 bezet door prof. dr. M.E.H.N. Mout; een lijst van gastdocenten en een indruk van andere activiteiten is raadpleegbaar via: http://www.hum.leiden.edu/austrian-studies/.

Wij bieden
Het betreft een benoeming voor een periode van vijf jaar met een benoemingsomvang is 7,6 uur per week.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Nadere informatie over de positie is te verkrijgen bij prof. dr. J.S. Pollmann, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Geschiedenis, e-mail j.pollmann@hum.leidenuniv.nl en bij prof. dr. J.F.J. Duindam, e-mail j.f.j.duindam@hum.leidenuniv.nl
Belangstellenden kunnen de wenselijkheidsrapportage van de leerstoel opvragen via Leerstoelen@hum.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Sollicitaties kunt u, onder vermelding van het vacaturenummer, als een Pdf-bestand met uw achternaam en vacaturenummer als bestandsnaam, via e-mail (met het vacaturenummer vermeld in de onderwerpsbalk van de e-mail) sturen ter attentie van de benoemingsadviescommissie op e-mail Leerstoelen@hum.leidenuniv.nl. Het Pdf-bestand bevat de volgende onderdelen in de onderstaande volgorde:

 • Cv (inclusief opleidingen, vervulde functies, werkgevers, publicatielijst, ontwikkeld en gegeven onderwijs, onderzoeksprojecten, beurzen, prijzen etc);
 • een sollicitatiebrief met daarin een persoonlijke visie op het vakgebied Midden-Europese Studiën (maximaal 2 bladzijden);
 • een onderzoeksagenda mede met het oog op het verwerven van onderzoeksfondsen;
 • uw visie op onderwijs (één bladzijde);
 • twee cursusbeschrijvingen van gegeven onderwijs;
 • namen en e-mailadressen van drie referenten.

De sollicitatie kunnen tot en met 13 januari 2017 ingezonden worden. Interviews met de hiervoor te selecteren kandidaten vinden vermoedelijk plaats op 17 februari 2017. Het verzorgen van een proefcollege maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

werkenbij.leidenuniv.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.