Historici.nl

Gepubliceerd op 30-03-2015

Vacature: Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam

Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, VU University

De functie betreft onderzoek en (onderzoeksgebonden) onderwijs. De bijzonder hoogleraar verricht onderzoek naar voorwerpen en collecties als cultuurhistorische bron, met oog voor institutionele en wetenschappelijke ontwikkelingen in de kunst-, cultuur en erfgoedsector, leidend tot wetenschappelijke publicaties en mogelijk ook andere resultaten, zoals tentoonstellingsconcepten of documentaties. Bijdragen aan het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s en genereren van onderzoeksfinanciering, en begeleiden van promovendi behoren tot deze onderzoeksgebonden taken. Daarnaast vervult de bijzonder hoogleraar een rol in het onderwijs, met het accent op master-onderwijs. Voor zover mogelijk wordt dit in het gangbare curriculum aan studenten van zowel de VU als de UvA aangeboden. Dat geldt ook voor stagebegeleiding. Indien gewenst kan de bijzonder hoogleraar tevens bijdragen aan bachelor-onderwijs.

Functie-eisen
De bijzonder hoogleraar is goed ingebed in de museale sector en in staat een brug te slaan tussen het academisch onderzoek en onderwijs en de museale praktijk. Hij of zij draagt bij aan het onderzoeksprogramma van CLUE+, en onderhoudt tevens contact met het KOG. Voor de te benoemen hoogleraar gelden de volgende functie-eisen:

  • brede en aantoonbare expertise op het gebied van de studie der voorwerpen als cultuurhistorische bron
  • eer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en andere hoogwaardige wetenschappelijke publicaties
  • ervaring met fondsenwerving voor en de uitvoering van inhoudelijke (wetenschappelijke) projecten
  • onderwijskundige kwaliteiten, met relevante ervaring op universitair niveau, in het Nederlands en Engels, bij voorkeur ook ervaring met begeleiden van promovendi
  • praktijkervaring in musea en goede ervaringen in de museale sector
  • goede contactuele eigenschappen

Meer informatie.

Je kunt solliciteren naar deze functie tot en met 10 April 2015.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.