Historici.nl

Gepubliceerd op 22-11-2016

Vacature: Collectie-expert Boekgeschiedenis, Tabularium, Bijzondere Collecties KU Leuven

Functieomschrijving: 
(Ref. ATP-2016-481)

Binnen de Universiteitsbibliotheek beheert de dienst Bijzondere Collecties, samen met de Maurits Sabbebibliotheek (faculteit Theologie en Religiewetenschappen), de bibliothecaire erfgoedcollecties van de KU Leuven (manuscripten, oude drukken, grafiek en andere kostbare werken). Deze waardevolle collecties vereisen speciale zorg met aandacht voor het behoud en beheer ervan, het verwerven van unieke stukken, de ondersteuning voor onderwijs en onderzoek en de publieksgerichte valorisatie.

Als collectie-expert boekgeschiedenis ben je, in overleg met de conservatoren, verantwoordelijk voor de referentiecollectie van het Tabularium. Deze dienst profileert zich als een expertisecentrum voor de geschiedenis van het handschrift, het gedrukte boek, de grafiek en de fotografie. De referentiecollectie van het Tabularium is uniek in Europa.

Je staat in voor het beheer en de verdere uitbouw van deze collectie:

 • Je staat in voor de opbouw, aanvulling en uitbreiding van de collectie m.b.t. de handschriftenkunde en boekwetenschap (vanaf 1450 tot vandaag) via bibliografische opzoekingen. Je doet dit in overleg met de conservatoren Bijzondere Collecties.
 • Je beheert het collectiebudget dat toegewezen is voor de uitbouw van de deelcollecties die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.
 • Je zorgt voor een kwalitatieve onderwerpsontsluiting (UDC) met bijhorende processen.
 • Je biedt onderzoeks- en onderwijsondersteuning gekoppeld aan deze collecties, bv. door het geven van informatiesessies en rondleidingen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over de betrokken collecties.
 • Je verzorgt mee de communicatie van de dienst Bijzondere Collecties (website, Facebook,…).
 • Je bent samen met de andere medewerkers van de dienst verantwoordelijk voor de permanentie van de leeszaal (Tabularium) en de eerstelijnszorg die hieraan verbonden is.

Voor al deze taken als collectie-expert boekgeschiedenis rapporteer je aan het hoofd van Bijzondere Collecties.

Functieprofiel: 

 • Je hebt bij voorkeur een master in de geesteswetenschappen. Werkervaring in een wetenschappelijke bibliotheek en/of bijkomende bibliotheekopleiding strekken tot aanbeveling. Basiskennis van Latijn is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met het bibliotheeksysteem Alma of bent bereid om hiervoor een opleiding te volgen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels en een goede kennis van het Frans.
 • Je bent vertrouwd met MSOffice.
 • Je bent een teamspeler, overlegt en werkt goed samen met collega’s.
 • Je bent klantgericht, nauwgezet, ondernemend en vernieuwingsgericht. Je hebt zin voor orde, organisatie, innovatie en kwaliteit.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen.

Aanbod
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur, bij voorkeur ben je beschikbaar vanaf 1 januari 2017.
De functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6, 7 of uitzonderlijk 8 afhankelijk van ervaring en competenties.

Praktische informatie
Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Marleen Reynders, tel.: +32 16 32 87 78 of mevrouw Charlotte de Roey, tel.: +32 16 37 60 06.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/11/2016 via de online sollicitatietoepassing van KU Leuven.

Zie voor meer informatie de website van de KU Leuven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.