Historici.nl

Gepubliceerd op 18-11-2016

Vacature: Data Curator voor Golden Agents

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Huygens ING onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden met behulp van nieuwe methoden en technieken. Het instituut staat voor innovatie in de onderzoeksmethoden, maar ook voor een beter begrip van de Nederlandse cultuur en geschiedenis bij een breed publiek. Het instituut heeft ongeveer 100 medewerkers en een omzet van circa € 6,5 miljoen. Van veel projecten maakt software ontwikkeling een belangrijk deel uit. Het instituut is gehuisvest in het centrum van Amsterdam.

Het Huygens ING zoekt ten behoeve van het project
Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age met ingang van 1 januari 2017 een
 

Data Curator (m/v)
0,8 fte voor 5 jaar

Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age
Golden Agents is een NWO grote infrastructuur project. Het combineert Linked Open Data met multi-agent technologie om interacties tussen de productie, consumptie en verschillende takken van de creatieve industrieen van de Gouden te kunnen analyseren. Het consortium bestaat uit een groep van Nederlandse universiteiten (Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam,Vrije Universiteit), onderzoeksinstituten van de KNAW (Huygens ING, Meertens Instituut) en cultureel erfgoedinstellingen zoals het Rijksmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, het Stadsarchief van Amsterdam en de RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.
https://www.huygens.knaw.nl/golden-agents/?lang=nl

Functie-informatie:
Als data curator werk je voor het project Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age aan de realisatie van een infrastructuur voor onderzoeksdata. Je werkt met een grote diversiteit aan historische datasets en weet deze op de juiste wijze te harmoniseren en onderling te verbinden. Je houdt daarbij steeds de wensen van onderzoekers in het oog en kunt complexe onderzoeksvragen vertalen naar concrete data-mappings en -modellen. Je ondersteunt onderzoekers bij de bewerking van databestanden. In het project treed je op als verbinder tussen onderzoekers, softwareontwikkelaars en externe partners.

Functie-eisen:
• Afgeronde universitaire opleiding Nederlandse (cultuur/kunst-)geschiedenis met aantoonbare ervaring met het werken met archiefbronnen
• Ervaring met het im/exporteren en standaardiseren van digitale heterogene historische bronnen en archivalia
• Ervaring met excel en Open Refine (voorheen Google refine) dan wel andere tools voor het opschonen en converteren van “messy data”.
• Kennis van Semantic-Web toepassingen en SPARQL of de bereidheid deze kennis eigen te maken

Je werkt binnen de afdeling Digitaal Databeheer van het Huygens ING die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en duurzame beschikbaarstelling van databestanden voor digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek. De afdeling beoogt het gebruik van data door onderzoekers te vergemakkelijken en nieuw onderzoek te stimuleren. Dit doen wij door het verzamelen en bundelen van digitale onderzoeksgegevens binnen een innovatieve, gedeelde data-infrastructuur. Het doel van deze infrastructuur is onderzoekers in staat te stellen om geesteswetenschappelijke data, vooral op het gebied van de Nederlandse geschiedenis, op een toegankelijke wijze te delen, te verifiëren en te analyseren. Verder helpt de afdeling onderzoekers bij de implementatie van landelijke en internationale datamanagementprotocollen. De afdeling heeft veertien medewerkers en kenmerkt zich door een open en collegiale cultuur waarin volop ruimte is voor eigen inbreng.

Aanstelling en salaris:
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 0,8 fte voor 5 jaar, met een proefperiode van 1 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de € 2672,- en € 3671,- bruto per maand (schaal 9 CAO NU) bij een fulltime aanstelling, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Meer informatie:
Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Prof. dr. Charles van den Heuvel, principal investigator van Golden Agents, 020-2246900 of per e-mail: mailto:charles.van.den.heuvel@huygens.knaw.nl

Procedure:
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 4 december 2016 sturen naar het e-mail adres mailto:Datacurator@bb.huc.knaw.nl t.a.v. Ben Stroomberg (P&O adviseur Bedrijfsbureau Humanities-cluster).

Zie ook de website van Huygens ING.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.