Historici.nl

Gepubliceerd op 26-04-2016

Vacature: Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een Decaan.
Als decaan bent u hét boegbeeld van de faculteit, zowel voor studenten en medewerkers van Geesteswetenschappen en de UvA als voor de buitenwereld. U bent eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. U maakt deel uit van het team van decanen van alle zeven faculteiten, dat samen met het College van Bestuur het Centraal Bestuurlijk Overleg vormt. 
De faculteit heeft de komende jaren ambitieuze doelstellingen. Voorop staat het realiseren van een gezonde financiële positie voor de faculteit en van een grotere externe geldstroom voor het onderzoek. Uw belangrijkste taken zijn het initiëren, uitwerken en uitvoeren van facultair beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, bestuur, personeel en externe positionering.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.