Historici.nl

Gepubliceerd op 08-04-2016

Vacature: Directeur Bedrijfsvoering Humanities-cluster

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor zestien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.

Het KNAW Humanities-cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Meertens Instituut en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (HuygensING). Binnen het cluster doen onderzoekers geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, letterkunde, taalkunde) met geavanceerde methoden. Informatica speelt een belangrijke rol. Ook vervult het Humanities-cluster een vooraanstaande rol in de opbouw en het onderhoud van een (inter)nationale onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen.

Het Bureau Bedrijfsvoering verzorgt en ondersteunt de bedrijfsvoering van het Humanities-cluster als geheel en van de drie afzonderlijke instituten. Ook ondersteunt het Bureau Bedrijfsvoering het Netherlands Institute for Advanced Study of the Humanities and Social Sciences (NIAS). De vorming van het Bureau Bedrijfsvoering wordt deze zomer afgerond. Het bureau bestaat straks uit drie teams, te weten Personeel en Organisatie, Financiën en Algemene Dienst, waaronder secretariaten, receptie en facilitaire zaken vallen. De hoofden van de teams hebben zowel een vakinhoudelijke als leidinggevende rol.

Bij het KNAW Humanities-cluster werken circa 250 personen, waarvan circa 30 bij het Bureau Bedrijfsvoering. De gezamenlijke begroting bedraagt ruim M€ 20. Het Humanities-cluster is straks gehuisvest op twee locaties in Amsterdam.

Voor het in oprichting zijnde Bureau Bedrijfsvoering van het KNAW Humanities cluster zoekt de KNAW een verbindende directeur Bedrijfsvoering met visie op strategische bedrijfsvoering en kennis en ervaring op het gebied van financiën

Profiel van de functie:

Als directeur Bedrijfsvoering heeft u binnen de kaders van de KNAW-bedrijfsvoering, een brede managementverantwoordelijkheid voor de mensen die bij het Bureau Bedrijfsvoering werken en voor de bedrijfsvoeringsprocessen die er zijn ondergebracht. Daarnaast bent u sparring partner op strategisch en bedrijfsmatig niveau, zowel voor het Humanities-cluster als geheel, als voor de drie afzonderlijke instituutsdirecteuren. Vanuit een integrale blik op bedrijfsvoering geeft u het bureau de komende jaren vorm. Daarbij streeft u naar meerwaarde door de verschillende vakdisciplines te verbinden. Ook levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van KNAW-beleid en -processen op het gebied van de bedrijfsvoering en vertegenwoordigt u het Humanities-cluster in bedrijfsvoeringsoverleggen op KNAW-niveau. Vanwege de ontwikkelingen waar het Humanities-cluster de komende jaren voor staat, is het van belang dat u in het bijzonder kennis en ervaring op het gebied van financiën heeft. U coördineert de planning & control cyclus, voert deze uit, en bewaakt de voortgang van afspraken en impact op de begroting. U doet voorstellen voor toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen over en binnen het Humanities-cluster en de drie afzonderlijke instituten.

Profiel

U heeft:

• een heldere visie op de rol en positie van bedrijfsvoering in een wetenschappelijke omgeving;

• aantoonbare, meerjarige ervaring als leidinggevende op het terrein van (verschillende disciplines van) bedrijfsvoering binnen een organisatie van professionals;

• ervaring met teamvorming en het werken aan continue kwaliteitsverbetering, weet mensen te motiveren, te sturen, te verbinden en te inspireren;

• ervaring en affiniteit met de financiële en personele disciplines binnen de bedrijfsvoering;

• bij voorkeur kennis van en ervaring met externe onderzoeksfinanciering, onderzoekscontracten, grote onderzoeksprogramma’s en kennisvalorisatie;

• uitstekende communicatieve en samenbindende vaardigheden;

• affiniteit met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen als leidend principe bij bedrijfsvoering.

De deadline voor deze vacature is 15 april 2016.
Meer informatie

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.