Historici.nl

Gepubliceerd op 18-11-2016

Vacature: Directeur Drents Archief

Het Drents Archief is een openbaar lichaam waarin het Ministerie van OCW en de gemeente Assen partners zijn en mede gefinancierd wordt door de provincie Drenthe. Centrale opdracht is de uitvoering van publieke taken op grond van de Archiefwet 1995. Daarbij streeft het Drents Archief ernaar om haar collecties onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen. Door de digitalisering van de samenleving ligt de nadruk in het beleid voor de komende jaren op de informatiefunctie van het archief. Binnen en buiten de erfgoedsector is het Drents Archief daarbij spin in het web. Met een kleine dertig medewerkers en vele vrijwilligers is het een belangrijke factor in het culturele leven van Assen en de Provincie Drenthe.

In verband met vertrek van de huidige directeur per 1 februari 2017 is het Drents Archief op zoek naar een

BEVLOGEN EN RESULTAATGERICHTE DIRECTEUR

Hij/zij is verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur draagt bij aan visieontwikkeling, aan vertaling van die visie in plannen en projecten, aan fondswerving, aan de bevordering van samenwerking met andere relevante partijen en aan uitbreiding en onderhoud van het netwerk van het Drents Archief. Gezocht wordt naar een echte ambassadeur, die kan verbinden en inspireren. En die op motiverende wijze leiding kan geven aan de verdere organisatieontwikkeling, gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

Voor de komende jaren is het beleid voor het Drents Archief vastgesteld in de Strategische Visie 2017-2020, waarbij een nieuwe balans moet worden gevonden tussen de informatiefunctie en de erfgoedfunctie van het archief. Het Drents Archief wil koploper blijven binnen de archiefsector en sterke allianties aangaan met partners binnen en buiten de erfgoedsector. Het Drents Archief speelt een actieve rol in het nominatieproces voor de Koloniën van Weldadigheid.

Functie-eisen

  • U bent een inhoudelijk gedreven professional met academisch werk- en denkniveau , affiniteit voor erfgoed en ervaring in een leidinggevende positie, bij voorkeur in een vergelijkbare omgeving.
  • U bent gewend om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet daarin effectief te opereren en doelen te bereiken.
  • U kunt de ambassadeursfunctie voor het Drents Archief met enthousiasme en gedrevenheid invullen.
  • U bent een netwerker die kan verbinden en uitstekend kan communiceren en samenwerken met zeer diverse partners.
  • U neemt beslissingen en hakt knopen door, en bewaart daarbij het overzicht.
  • U heeft ervaring met organisatieveranderingen en bent een inspirerende en resultaatgerichte manager met een coachende stijl van leidinggeven, die medewerkers motiveert om zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van hun resultaten.
  • U bent bedreven in het vervullen van een voortrekkersrol bij het verwerven van additionele inkomsten.

Arbeidsvoorwaarden en verdere procedure
Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte. De arbeidsvoorwaarden van het Rijk zijn van toepassing, de functie is gewaardeerd op BBRA schaal 15. De aanstelling geschiedt voor bepaalde tijd, met de doelstelling dit om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid.

Het Drents Archief wordt in deze procedure ondersteund door Boer & Croon Management. Voor informatie kunt u contact opnemen met drs. S.Y. Leistra, partner Boer & Croon, telefoonnummer 020-3014307 of 06-21577245. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 26 november 2016 melden door een motivatiebrief en een curriculum vitae te uploaden op de website van Boer & Croon, www.boercroon.nl.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 16 december 2016 in Assen. Voor een eventuele tweede ronde is 19 december 2016 gereserveerd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

www.drentsarchief.nl

Museum Vlaardingen| Directeur / Conservator
Door Redactie Historici.nl
Directeur Stadsmuseum Zoetermeer
Door Redactie Historici.nl
Stichting Oude Groninger Kerken| Directeur
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.