Historici.nl

Gepubliceerd op 03-04-2014

Vacature: Docent Economische Geschiedenis, Universiteit Leiden. Deadline 30 april 2014

Bij de sectie Economische en Sociale Geschiedenis van het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is per 1 januari 2015 plaats voor een enthousiaste historicus met als specialisatie 18e – 19e eeuwse economische geschiedenis, met aandacht voor wereldwijde ontwikkelingen. De aanstelling (0.5 fte) is tijdelijk voor de duur van 6 jaar.

Vacaturenrummer: 14-081

De werkzaamheden

 • het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de Economische Geschiedenis, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • het verrichten van onderzoek op het gebied van de vroegmoderne Economische Geschiedenis;
 • het mede organiseren van het onderwijs binnen de sectie Economische en Sociale Geschiedenis;
 • het participeren in het onderzoeksprogramma van het Onderzoeksinstituut Geschiedenis;
 • het verrichten van taken op het gebied van bestuur en beheer;
 • actieve werving van onderzoeksubsidies bij nationale en internationale instellingen.

Uw profiel

 • voltooid promotieonderzoek inzake een onderwerp uit de Economische Geschiedenis, bij voorkeur in de vroegmoderne tijd (18e-19e eeuw);
 • kennis van economische theorie en concepten en ervaring met kwantitatieve gegevensanalyse; aansluiting van de onderzoeksinteresse van betrokkene bij de onderzoekslijn van de sectie Economische en Sociale Geschiedenis;
 • reatief en productief onderzoeker, blijkend uit publicaties in toonaangevende tijdschriften;
 • aantoonbare onderwijservaring en didactische kwaliteiten en ruime ervaring in het verzorgen van universitair onderwijs;
 • aantoonbare bestuurlijke en managementkwaliteiten en de bereidheid om actief te zijn in bestuur en beheer in en buiten het Instituut voor Geschiedenis;
 • goede beheersing van het Nederlands;
 • goede actieve beheersing van het Engels met het oog op het onderwijs in de MA-fase;
 • bereidheid initiatieven te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat zij in het bezit zijn van het Basis Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO). Indien de beoogde kandidaat hierover nog niet beschikt, dan dient hij of zij bereid te zijn deze binnen 2 jaar te behalen.

Wij bieden
De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst, in eerste instantie voor de duur van twee jaar. Bij goed functioneren, kan het dienstverband worden verlengd tot maximaal 6 jaar. Het bijbehorende UFO-profiel is universitair docent. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.427 (schaal 10) en maximaal € 5.070 (schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek.

De Universiteit Leiden biedt medewerkers een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) en een vakantie-uitkering (8%). Daarnaast is het mogelijk om via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden te kiezen voor arbeidsvoorwaarden op ‘maat’. Meer informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u op: www.medewerkers.leidenuniv.nl.

Informatie
Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij dr. L.J. Touwen, tel. 071 – 527 2720.

Solliciteren
Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, een state research intent (max. 1000 woorden), een exemplaar van een sleutelpublicatie en twee referenties, onder vermelding van het vacaturenummer kunt u uiterlijk 30 april 2014 sturen naar: vacaturesgeschiedenis@hum.leidenuniv.nl.

Interviews en proefcolleges vinden plaats in de periode van 20 mei tot en met 10 juni 2014.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.