Historici.nl

Gepubliceerd op 21-05-2015

Vacature: Docent Middeleeuwse Cultuurgeschiedenis/Digital Humanities en Docent Global History, VU Amsterdam

Bij de opleiding Geschiedenis is een vacature voor een tijdelijke docent:
Docent Middeleeuwse Cultuurgeschiedenis / Digital Humanities (0,5 fte) ingaand 1-8-2015, tot 1-8-2017
Docent Global History, met bijzondere belangstelling voor de een (historisch) antropologische benadering van migratiebewegingen, soevereiniteit en internationale betrekkingen (0,2 fte) ingaand 1-1-2016, tot 1-8-2017.

U wordt aangesteld als docent voor het geven van onderwijs op het gebied van Middeleeuwse Cultuurgeschiedenis. Daarnaast verzorgt u de cursus Academische Vaardigheden, werkt u mee aan Digital Humanities-modulen en bent u betrokken bij scriptiebegeleiding.

Docent Global History: U verzorgt met name twee modules in de BA-specialisatie Empire, Nations and People across borders, in samenwerking met collega-docenten. Daarbij zal, ruimte zijn voor aanpassing binnen het lopende curriculum, mede in relatie tot studiedoelen en studentenevaluaties. Bovendien zal binnen de aanstelling ruimte bestaan om een rol te spelen in het opzetten van nieuw minorenonderwijs in het volgende academisch jaar.

Requirements

  • expertise op genoemde inhoudelijke gebied en benadering, bij voorkeur blijkend uit een relevant academisch proefschrift en andere wetenschappelijke publicaties- onderwijskundige kwaliteiten, met relevante ervaring op universitair niveau, BKO behaald
  • vloeiend in Engels onderwijs, ervaren in de begeleiding en beoordeling van Engelstalige werkstukken (niveau: Cambridge certificate 1)
  • goede contactuele eigenschappen
  • ervaring met opzetten nieuw onderwijs

Conditions of employment
Het gaat om tijdelijke functies. Salariëring is afhankelijk van ervaring en relevante kwalificaties in schaal 10 of 11 als docent.

Organisation
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt twaalf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Department
De Faculteit de Geesteswetenschappen bestaat uit drie afdelingen die zowel onderling als met zusterafdelingen aan de Universiteit van Amsterdam nauw samenwerken. Onder de afdelingen zijn opleidingen geclusterd. Bij de afdeling Art and Culture, History, Antiquity gaat het om bachelor, master en onderzoeksmaster-opleidingen Geschiedenis, Kunst en Cultuurwetenschappen en Oudheidkunde. De drie opleidingsclusters plaatsen eigen accenten in het onderwijs. Bij Geschiedenis kent de bachelor-opleiding twee afstudeerrichtingen: Global History en Politieke Geschiedenis & Cultuurgeschiedenis. Tevens bevat het programma vier specialisatietrajecten in samenwerking met andere opleidingsclusters. Dit betreft: Empire, Nations and People across borders; Heritage studies: history and memory; E-Humanities; en Oudheidkunde. De Masteropleidingen zijn breed van opzet, met keuzeopties voor zowel Nederlandstalige als Engelstalige specialisaties. Het onderzoek van de historici vindt voornamelijk plaats in de context van het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+, waarbij voor deze vacatures met name de onderzoeksgroepen Global History, Heritage and Memory, Knowledge Formation, en Paradigms of Creativity en van belang zijn. Studenten worden actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen inzake eHumanities en ICT die de erfgoedsector in brede zin betreffen.

Additional information
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de opleidingsdirecteur:
Prof. dr. Fred van Lieburg
tel.: 020-5986380
e-mail: f.a.van.lieburg@vu.nl.
 
Kandidaten kunnen solliciteren naar deze functie door een motivatiebrief, curriculum vitae en een lijst van uitgevoerde onderzoeksprojecten en publicaties onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header of linksboven op de brief en envelop uiterlijk 4 juni 2015 te sturen aan:
 
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
T.a.v. dr. R.M. Struhkamp, directeur Bedrijfsvoering
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Of per e-mail: vacature.let@vu.nl
 
Het vacaturenummer (15153) graag vermelden in de e-mail header of linksboven op uw brief en envelop.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.