Historici.nl

Gepubliceerd op 15-09-2014

Vacature: Doctoraatsbeurs STREAM, Universiteit Gent

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent is in het kader van het Herculesproject STREAM: een historisch-geografische onderzoeksinfrastructuur voor vroegmodern Vlaanderen en Brabant een voltijdse doctoraatsbeurs vacant.

Uiterste indiendatum voor sollicitaties: 15 oktober 2014.

Project
STREAM is de benaming van een infrastructuur voor de studie van vroegmodern Vlaanderen en Brabant (circa 1550-1800). Het wordt ontwikkeld voor een brede waaier van toepassingen, in het bijzonder voor het historisch onderzoek op basis van lokale bronnen. De infrastructuur bestaat uit een databank waarin originele gegevens op lokaal niveau worden opgeslagen, geharmoniseerd en exploiteerbaar gemaakt. De datasets hebben betrekking op het grondgebied, demografie, landbouw, industrie, handel, arbeid en sociale structuren. Er wordt gestreefd naar een geografisch overkoepelend en langetermijn bestand voor de vroegmoderne samenleving. Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld waarmee uiteenlopende onderzoekstechnieken op de data kunnen worden toepast.
STREAM is een samenwerking van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, met medewerking van het Rijksarchief en het Nationaal Geografisch Instituut. Het project wordt gefinancierd door de Herculesstichting. In een eerste fase worden de voornaamste onderdelen van de infrastructuur ontwikkeld en een aantal basisbronnen gedigitaliseerd.

Functiebeschrijving
Om het team te versterken, wordt gezocht naar een doctoraatsstudent voor één jaar, met het oog op de integratie van historische datasets en bronnen. De doctoraatsstudent krijgt tevens de kans om gedurende deze periode in samenspraak met de promotor van het project (Prof.dr. Isabelle Devos) een eigen doctoraatsvoorstel uit te werken met de mogelijkheid op vervolgfinanciering (tot  vier jaar). 
 
Profiel
– Je bent Master in de Geschiedenis, met zeer goede studieresultaten
– Je bent gepassioneerd door lokaal historisch onderzoek.
– Je hebt een goede kennis van de vroegmoderne heuristiek en paleografie.
– Je bent bereid om met de nodige nauwkeurigheid en gedrevenheid aan de opbouw van kwantitatieve datasets te werken.
– Je bent zelfstandig ingesteld, en kan zowel individueel als in team goed functioneren.
– Je bent leergierig en bereid tot bijscholing.

Aanbod
– Een voltijdse doctoraatsbeurs voor één jaar, met mogelijkheid op vervolgfinanciering (tot 4 jaar). De begindatum  is ten vroegste op 15 november 2014.
– Een dynamische onderzoeksomgeving.

Solliciteren
Indien je geïnteresseerd bent, solliciteer voor 15 oktober 2014  per email bij  Prof. dr. Isabelle Devos, met volgende documenten in bijlage: 
– een motivatiebrief
– een CV
– een kopie van jouw studieresultaten voor alle studiejaren
– een pdf-versie van jouw masterscriptie

Voor meer inhoudelijke of praktische informatie kan je ook contact opnemen met Sven.Vrielinck@ugent.be  (tel. 09 331 02 71).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.