Historici.nl

Gepubliceerd op 11-07-2017

Doctoraatsstudent(e) ‘Catholic Medicine and its Others in Belgium and the Belgian Congo, 1900-1965’

Voor de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Leuven zoeken wij een gemotiveerde doctoraatsstudent(e) die zal onderzoeken hoe katholieke zorgverstrekkers in België en in Belgisch-Congo tussen 1900 en 1965 actief waren op het terrein van de reproductieve volksgezondheid. Het onderzoek wordt begeleid door Kaat Wils en Jo Tollebeek en resulteert na vier jaar in een proefschrift.

CATHOLIC MEDICINE AND ITS OTHERS IN BELGIUM AND THE BELGIAN CONGO, 1900-1965
De onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 richt zich op de geschiedenis van kennis en wetenschap, van historiografie en historische cultuur en van culturele infrastructuur en cultuurtransfers. Zij doet dit met oog voor zowel de vorm waarin wetenschappelijke en culturele praktijken zich voordeden als de betekenissen die zij genereerden. Op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis gaat de aandacht uit naar de productie, de circulatie en de culturele betekenissen van kennis, en naar wetenschap in de publieke ruimte. Thema’s als disciplinevorming, identiteiten van wetenschappers, wetenschapspopularisering, wetenschapspolitiek, visuele cultuur en de rol van gender en lichamelijkheid in de geschiedenis van kennis en wetenschap komen daarbij aan bod.
http://www.arts.kuleuven.be/cultuurgeschiedenis

Project
Het proefschrift kadert binnen een project dat de interactie tussen Westerse geneeskunde en religie in België en Belgisch-Congo in de periode tussen 1900 en 1965 onderzoekt. Het project zoemt in op katholieke zorgverstrekkers: hun wetenschappelijke en religieuze overtuigingen, hun professionele identiteiten en hun interactie met zowel niet-confessionele, soms expliciet vrijzinnige collega’s als protestantse missionarissen en lokale genezingstradities. Twee domeinen zullen in detail worden bestudeerd: medisch onderwijs en reproductieve volksgezondheid. In beide gevallen zal de interactie tussen moederland en kolonie en de rol van evoluerende Kerk-Staat verhoudingen in het onderzoek worden betrokken. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen tot een beter begrip van de ethische uitdagingen die gepaard gingen met de opkomst van een seculier medisch gezag, en tot inzicht in de evoluerende relaties tussen katholieke en professionele identiteitsopbouw, en tussen geneeskunde in de kolonie en het moederland.

… Lees hier de volledige vacature.
(English version)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.