Historici.nl

Gepubliceerd op 13-06-2017

Vacature: Drie docenten Geschiedenis (Deadline 25 juni)

Binnen de afdeling Geschiedenis, Europese studies en religiewetenschappen (GER) verzorgt de capaciteitsgroep Geschiedenis, onderverdeeld in diverse leerstoelgroepen, de bachelor- en masteropleidingen Geschiedenis. De masteropleiding kent diverse programma’s.

Het volledige onderwijsprogramma is te vinden in de studiegids.

Werkzaamheden
De capaciteitsgroep Geschiedenis is op zoek naar drie nieuwe docenten om de bachelor- en masterprogramma’s Geschiedenis te versterken. De docenten zijn gepromoveerd en breed inzetbaar, in ieder geval binnen de opleiding Geschiedenis en zo nodig ook daarbuiten. De gebieden waarvoor extra docentkracht nodig is zijn:

  1. Sociale geschiedenis van de twintigste eeuw in transnationaal perspectief;
  2. Wereldgeschiedenis en internationale betrekkingen in globaal perspectief in de moderne tijd en
  3. Cultuurgeschiedenis van diversiteit en inclusiviteit in postkoloniaal perspectief.

Taken
– In samenspraak met anderen verzorgen en eventueel ontwikkelen van onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis, op een der bovengenoemde gebieden als ook binnen meer algemene vakken van Geschiedenis; incidenteel ook inzet mogelijk bij andere opleidingen;
– begeleiden van bachelor- en masterscripties;
– bijhouden van het eigen vakgebied en integreren van nieuwe onderzoekinzichten in het onderwijs;
– een actieve bijdrage leveren aan het implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
– het verrichten van onderwijsgerelateerde taken.

Profiel
– Gepromoveerd of eventueel bijna voltooide promotie (dissertatie ligt bij promotiecommissie);
– ervaring in het verzorgen van verschillende vormen van universitair onderwijs op in ieder geval bachelor- maar bij voorkeur ook masterniveau;
– aantoonbare didactische kwaliteiten (in het bezit van de BKO);
– goede organisatorische kwaliteiten;
– brede inzetbaarheid, ook buiten het eigen terrein van specialisatie;
– zeer goede Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
– flexibele, sociale, collegiale en communicatieve instelling.

N.B. Het verrichten van onderzoek is in deze functies niet als taak opgenomen, maar onderzoeksactiviteiten strekken wel tot aanbeveling.

  • Gepromoveerd of eventueel bijna voltooide promotie (dissertatie ligt bij promotiecommissie);
  • ervaring in het verzorgen van verschillende vormen van universitair onderwijs op in ieder geval bachelor- maar bij voorkeur ook masterniveau;
  • aantoonbare didactische kwaliteiten (in het bezit van de BKO);
  • goede organisatorische kwaliteiten;
  • brede inzetbaarheid, ook buiten het eigen terrein van specialisatie;
  • zeer goede Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
  • flexibele, sociale, collegiale en communicatieve instelling.

N.B. Het verrichten van onderzoek is in deze functies niet als taak opgenomen, maar onderzoeksactiviteiten strekken wel tot aanbeveling.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling
Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van maximaal twee jaar. Aanvang aanstelling tussen 1 augustus 2017 en 1 september 2017.
De omvang van de aanstellingen is 19 uur per week (0,5 fte), waarvan 15% voor onderwijsgerelateerd onderzoek en 85% voor onderwijs- en overige taken. Het UFO-profiel van docent 4/3 is van toepassing op deze functie (salarisschaal 10/11). De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing. 

Sollicitatie
U dient zich in uw sollicitatie op één van de drie profielen te richten. U kunt een sollicitatiebrief, inclusief gedetailleerd cv waaruit de onderwijservaring blijkt, via solliciteren2017-FGW@uva.nl tot uiterlijk 25 juni 2017 richten aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, prof. dr. F.P Weerman. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 17-323 in de onderwerpregel.
Papieren sollicitatiebrieven worden niet in behandeling genomen, evenmin als incomplete sollicitatiedossiers.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden in de eerste week van juli 2017. Een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure. #LI-DNP 

Meer informatie en sollicitatie: www.uva.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.