Historici.nl

Gepubliceerd op 14-07-2014

Vacature: Drie voltijds doctoraatsbeurzen aan de Vrije Universiteit Brussel

Aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) van het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel is een voltijds doctoraatsbeurs (100%) te begeven voor het verrichten van onderzoek rond het thema

Arme migranten of vreemde arbeiders?
Stad-platteland relaties in de regulering van migratie in achttiende-eeuws Vlaanderen

Solliciteren?
Solliciteer voor 1 september 2014 met een e-mail aan Anne.Winter@vub.ac.be en Thys.Lambrecht@Ugent.be, met de volgende pdf documenten in bijlage:

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig curriculum vitae
 • een kopie van je diploma’s
 • een volledig overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • een pdf versie van je Masterthesis

Kandidaten worden ten laatste op 4 september 2014 per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De selectiegesprekken in het kader van de tweede selectieronde zullen plaatsvinden op campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel op 8 september 2014.

Meer informatie…

————————————–

Aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatie-processen) van het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel is een voltijdse doctoraatsbeurs (100%)  te begeven voor het verrichten van onderzoek rond het thema

Macht in een Metropolis. Stedelijke elitevorming in de demografische en commerciële bloeifase van Antwerpen (ca. 1450 – ca. 1550)

Solliciteren?
Solliciteer voor 1 september 2014 met een e-mail aan Frederik.Buylaert@vub.ac.be, met de volgende pdf documenten in bijlage:

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig curriculum vitae
 • een kopie van je diploma’s
 • een volledig overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejare
 • een pdf versie van je Masterthesis

Kandidaten worden rond 4 september 2014 per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De interviews in het kader van de tweede selectieronde zullen plaatsvinden op campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel in de week van 8 september 2014.

Meer informatie…

————————————–

Aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatie-processen) van het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel is een voltijdse doctoraatsbeurs (100%)  te begeven voor het verrichten van onderzoek rond het thema

De waakzame stad. Representatie en registratie van identiteiten in de stedelijke samenleving van de Zuidelijke Nederlanden (15e – 19e eeuw)

Solliciteren?
Solliciteer ten laatste voor 15 september 2014 met een e-mail aan Anne.Winter@vub.ac.be en Frederik.Buylaert@vub.ac.be met de volgende pdf documenten in bijlage:

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig curriculum vitae
 • een kopie van je diploma’s
 • een volledig overzicht van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • een pdf versie van je Masterthesis

Kandidaten worden in principe op 16 september 2014 per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De selectiegesprekken in het kader van de tweede selectieronde zullen plaatsvinden op campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel op 19 september 2014.

Meer informatie…

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.