Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 20-10-2014

Vacature: Extraordinary Professor ‘History of Botany and Gardens’, Leiden University

16.0 hours per week / job number 14-268

Research
The part-time Clusius Professor will be active in research on the history of fundamental and applied botany, with special attention to developments from the 16th through the 19th centuries in Europe. Within this broad framework, possible themes are: the role of (Botanical) Gardens , the links between botany and garden- and landscape design, developments in economic botany, the role of plant science in medicine, historical East-West contacts and their significance for herbal medicine and modern systems biological research.

Teaching
In agreement with the teaching coordinators of the faculty, the Professor will give a limited number of lecture courses and seminars. She/he will supervise Msc en Phd projects , where possible jointly with co-supervisors, in order to stimulate a multidisciplinary approach.

Embedding/organization and outreach
Research and teaching will involve intensive use of the unique archives, libraries and collections of the collaborating Scaliger Institute, the Hortus Botanicus, the Biodiversity Center Naturalis, and the Science Faculty in Leiden. The Clusius Professor will strengthen the cooperative profile of these institutions. She/He will also play an active role in the organization and publication of the annual Clusius Lectures.

Deadline to apply for this job: 2 December 2014

More information.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.