Historici.nl





Gepubliceerd op 24-06-2016

Vacature: Faculty Liaison, Erasmus Universiteit Rotterdam

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam werkt u in een uitdagende kennisorganisatie. U legt op creatieve wijze de verbinding tussen informatie- en datavraagstukken in het onderzoek en onderwijs van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en de informatiedienstverlening van de Universiteitsbibliotheek. U organiseert de communicatie en events die nodig zijn om diensten onder de aandacht te brengen. Vanuit uw kennis en ervaring ontwikkelt u ideeën en concepten voor nieuwe producten en diensten.

De Universiteitsbibliotheek zoekt een enthousiaste academicus die voor ESHCC een serieuze gesprekspartner is bij de ondersteuning van onderzoek en onderwijs. De Faculty Liaison heeft een goed netwerk binnen de faculteit en buiten de universiteit met vakgenoten, richt de wetenschappelijke informatievoorziening vraaggestuurd in en ondersteunt onderwijs en onderzoek door (nieuwe) diensten op de juiste plaats en tijd aan te bieden.

Binnen uw domein valt ook het verzamelen, beheren en bewaren van universitair erfgoed. De erfgoedcollectie, relatief klein van omvang, is ondergebracht in de stichting Universitair Historisch Kabinet. Daarnaast werkt u nauw samen met het Rotterdamsch Leeskabinet, waarmee de UB een intensieve samenwerking heeft.

Requirements

  • U heeft een afgeronde WO masteropleiding in communicatie wetenschappen en/of geesteswetenschappen;
  • Ervaring met de omgang met erfgoed/ bijzondere collecties, bij voorkeur kennis van archiefbeheer;
  • U bent resultaatgericht en inventief;
  • U communiceert gemakkelijk, bent hulpvaardig en neemt graag initiatief;
  • Zelfstandig functioneert u goed, maar u komt ook prima tot uw recht in teamverband;
  • Uw mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel Nederlands als Engels zijn uitstekend C1.

Tot aanbeveling strekt:

  • Affiniteit met e-Humanities;
  • Ervaring met projectmanagement;
  • Bekendheid met Open Science, Open Access;

U kunt reageren op deze vacature tot en met 4 juli 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.