Historici.nl

Gepubliceerd op 09-09-2015

Vacature: Fellowship VOC – Nationaal Archief

Het Nationaal Archief zoekt vanaf het najaar van 2015 naar een kandidaat voor een fellowship met als centrale thema het VOC-archief. Het fellowshipprogramma heeft als doel de banden tussen het wetenschappelijke veld en het Nationaal Archief te versterken.

De fellow verricht onderzoek in opdracht van 2 afdelingen van het Nationaal Archief, de afdeling Dienstverlening en de afdeling Onderzoek & Presentatie, van de Directie Collectie en Publiek. Naast dit onderzoek is er ruimte om vanuit de eigen expertise voorstellen te doen voor nadere invulling van het fellowship die kunnen bijdragen aan een betere ontsluiting en/of presentatie van het VOC-archief. Voor het fellowship is een stipendium van 25.000 euro beschikbaar, waarvan een deel afkomstig is van het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (GCE) programma. Het stipendium kan aan u persoonlijk worden verstrekt of aan uw eventuele werkgever. Zie voor de volledige vacature tekst:

http://www.nationaalarchief.nl/wp-content/legacy/docs/fellowship_voc_2015_2016a.pdf

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.