Historici.nl

Gepubliceerd op 09-03-2015

Vacature: Fellowships Het Scheepvaartmuseum 2015

Sinds 2007 biedt Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam plaats aan externe onderzoekers in het kader van het jaarlijkse Fellowships-programma. Dit jaar kunnen voorstellen worden ingediend voor twee stipendia: het prof. J.C.M. Warnsinck-fellowship en het mr. Peter Rogaar-fellowship.

Het prof. J.C.M. Warnsinck-fellowship is bedoeld voor masterstudenten die onderzoek willen doen naar de collectie van het museum of onderdelen daarvan, uitmondend in een scriptie of een publicatie die van bijzonder belang is voor de collectie. Het mr. Peter Rogaar-fellowship richt zich op reeds afgestudeerde academici en is specifiek bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar de historische relatie tussen Nederland en het Oostzeegebied op basis van de museale collecties.

Belangstellenden dienen vóór 28 maart 2015 hun onderzoeksvoorstel bij het museum in te dienen

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.