Historici.nl

Gepubliceerd op 19-05-2014

Vacature: Fellowships Het Scheepvaartmuseum 2015

Het Scheepvaartmuseum wil met zijn tentoonstellingen en publieksprogramma’s de samenleving inspireren met maritieme verhalen over Nederland. Om goede en nieuwe verhalen te kunnen vertellen stimuleert het museum actief wetenschappelijk onderzoek naar de eigen collectie. Vanuit de Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum stellen museum en Vereeniging jaarlijks drie stipendia beschikbaar voor studenten en academici uit binnen- en buitenland. Kandidaten voor de fellowships wordt gevraagd een voorstel in te dienen.

Deadline: 31 oktober 2014.

Drie stipendia:

Dr. Ernst Crone-fellowship

 • Wordt eenmaal per jaar aangeboden.
 • Het stipendium is maximaal € 30.000.
 • Het stipendium kan zowel aan de kandidaat, als aan diens werkgever worden verstrekt.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
 • Zij moeten zijn afgestudeerd aan een universiteit.
 • Bij aanvragen dienen minimaal twee referenties uit de academische wereld te zijn bijgevoegd.
 • Het onderzoek dient uit te monden in een wetenschappelijke publicatie.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor publicatie van hun onderzoek.
 • Het Scheepvaartmuseum stelt tijdens normale kantooruren desgewenst een flexplek ter beschikking en onderzoeksfaciliteiten in het museumdepot.

Mr. Peter Rogaar-fellowship

 • Het fellowship wordt eenmaal per jaar aangeboden.
 • Het stipendium is maximaal € 7.500.
 • Het stipendium kan zowel aan de kandidaat als aan diens werkgever worden verstrekt.
 • Het onderzoeksvoorstel moet verband houden met (een) aspect(en) van de relatie tussen Nederland en het Oostzeegebied.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
 • Kandidaten moeten zijn afgestudeerd aan een universiteit.
 • Aanvragen dienen vergezeld te gaan van minimaal twee referenties uit de academische wereld.
 • Het onderzoek dient uit te monden in een wetenschappelijke publicatie.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor publicatie van hun onderzoek.

Prof. J.C.M. Warnsinck-fellowship

 • Het fellowship wordt eenmaal per jaar aangeboden.
 • Het stipendium is maximaal € 2.500.
 • De vergoeding wordt aan de kandidaat persoonlijk verstrekt.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten die zijn ingeschreven aan een universiteit zijn welkom.
 • Aanvragen dienen te zijn vergezeld van minstens één referentie uit de academische wereld.
 • Het onderzoek leidt tot een bijzondere scriptie en/of publicatie.
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf voorstellen doen voor publicatie van hun onderzoek.

Informatie
Meer informatie, over aanmelding en ondezoekskaders, vindt men op de website van Het Scheepvaartmuseum.

Vacature: Fellowships Het Scheepvaartmuseum 2015
Door Redactie Historici.nl
Vacature: Tresoar Fellowship 2017 (Deadline 1 oktober)
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2019
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.