Historici.nl

Gepubliceerd op 29-02-2016

Vacature Fryske Akademy – KNAW – Onderzoeker (m/v) Human Capital formation for the food industry, 1904-1995 (0,8 fte)

Als onderzoeker heb je een sleutelpositie in een onderzoek naar human capital formationin de Noord-Nederlandse levensmiddelenindustrie. Op basis van archiefonderzoek en interviews schrijf je een basistekst over de geschiedenis van de Zuivelschool in Bolsward (1904-1995).  Parallel schrijf je mee aan een onderzoeksvoorstel met als werktitel: Institutional capacity, human capital and the food industry (20th century).

Taken

 • Literatuur- en archiefonderzoek
 • Interviews afnemen

 • Schrijven van een basistekst ‘Zuivelschool Bolsward, 1904-1995’

 • Beeldredactie voor en meeschrijven aan een wetenschappelijke publicatie

 • Meeschrijven aan een PhD-voorstel

Functie-eisen

 • Universitair diploma opleiding geschiedenis, eventueel economische-geografie of economie met duidelijke interesse voor geschiedenis

 • Uitstekende vaardigheden in het zoeken en vinden van historische informatie

 • Affiniteit met de Economische en Sociale Geschiedenis

 • Aantoonbare belangstelling voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

 • Beheersing van de Friese taal is een pre

 • Creativiteit kunnen combineren met een resultaatgerichte werkhouding

 • Zelfstandig èn teamgericht kunnen werken

 • Conceptueel denken

Arbeidsvoorwaarden

De functie is tijdelijk voor negen maanden. De Fryske Akademy biedt een afwisselende werkomgeving met regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Het betreft hier een functie conform UFO-profiel Onderzoeker 4, aanloopschaal 8 of schaal 10 CAO-Nederlandse Universiteiten. De Fryske Akademy heeft een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden. De werkplek is op de Akademy.

Dienstverband: Tijdelijk,

Werkgever: Fryske Akademy – KNAW

De Fryske Akademy is hét wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. Op deze terreinen leveren wij regionaal, nationaal of internationaal hoogwaardige en vernieuwende wetenschappelijke prestaties met een duidelijke maatschappelijke relevantie. Bij het instituut werken ca. 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.

Additionele informatie

Meer informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij dr. Marijn Molema, (06) 17453663, email: m.molema@fryske-akademy.nl. Website: www.fryske-akademy.nl.Je kunt solliciteren naar deze functie tot en met 11 maart 2016.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.