Historici.nl

Gepubliceerd op 28-01-2019

Vacature haalbaarheidsonderzoek VNG en de Tweede Wereldoorlog

Het NIOD heeft van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) de opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de geschiedenis van de VNG als onderdeel van het Nederlandse openbaar bestuur tijdens crisis en oorlog in de periode 1933-1946. Het gaat om de institutionele geschiedenis van de VNG, inclusief de mogelijkheden van biografisch onderzoek en bestuurlijke netwerkanalyse. Lees hier meer.

Solliciteren

Als je belangstelling hebt en aan de functie-eisen voldoet, ziet het NIOD je reactie graag uiterlijk 18 februari 2019 tegemoet. Ze ontvangen in dat geval graag je cv, motivatiebrief, een overzicht van behaalde studieresultaten en een (deel van) een recente publicatie of masterscriptie (max. 2000 woorden). Je kunt je sollicitatie versturen naar vacature@niod.knaw.nl t.a.v. Helen Koekenbier. Voor vragen kun je een mail sturen naar h.koekenbier@niod.knaw.nl .

Werkgever

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, opgericht in 1945 als Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), met als opdracht het documenteren en onderzoeken van de Tweede Wereldoorlog, heeft zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal centrum voor interdisciplinair onderzoek van oorlogen, massaal politiek geweld en genocides. Daarnaast en mede daartoe, beheert het instituut belangrijke historische collecties en vervult het een centrale en herkenbare maatschappelijke functie als nationaal kennisinstituut, in het bijzonder op het terrein van de geschiedenis en de collecties van de Tweede Wereldoorlog.

Geen gevonden


Alle artikelen van Redactie Geschiedenis & Beleid
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.