Historici.nl

Gepubliceerd op 04-03-2014

Vacature: Hoofd Afdeling onderzoek, educatie en bibliotheek, Museum Catharijneconvent. Reageren vóór 18 maart 2014

Museum Catharijneconvent is het nationaal museum voor christelijke kunst en cultuur. Het museum vertelt het verhaal van de geschiedenis van het Christendom in Nederland en is gevestigd in een Middeleeuws klooster in Utrecht. Naast publieksinkomsten en sponsorwerving, ontvangt het museum een bijdrage van het Ministerie van OCW. Het museum heeft zo’n 45 fte aan betaald personeel, en meer dan 40 vrijwilligers. De totale begroting bedraagt € 6,5 miljoen..

De conservatorenstaf, educatoren en bibliothecaris vormen samen de afdeling Onderzoek, educatie en bibliotheek. Museum Catharijneconvent zoekt ter versterking van de inhoudelijke staf van het museum een

HOOFD AFDELING ONDERZOEK, EDUCATIE EN BIBLIOTHEEK

1 fte (36 uur p/w)

Het Hoofd voert de hieronder beschreven taken uit:

 • geeft leiding aan de conservatoren, educatoren en bibliothecaris en is lid van het managementteam;
 • draagt zorg voor de uitvoering van het inhoudelijk museumbeleid zoals beschreven in het Beleidsplan 2013-2016, en is mede verantwoordelijk voor het formuleren van nieuw beleid;
 • draagt zorg voor de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het presentatiebeleid, in samenwerking met de conservatoren en educatoren. In voorkomende gevallen kan het Hoofd ook optreden als conservator van een tentoonstelling;
 • is verantwoordelijk voor de vaste presentatie;
 • geeft structuur aan de samenwerkingsrelaties met wetenschappelijke instituten en universiteiten en zorgt samen met de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters voor invulling van het museum als kenniscentrum;
 • is aanjager en eindverantwoordelijk voor aankopen en andere aanwinsten (in samenspraak met de conservatorenstaf);
 • is voorzitter van het programmaoverleg, waarin tentoonstellingsvoorstellen inhoudelijk worden getoetst;
 • is verantwoordelijk voor afstemming van collectiebeleid met collega-musea.

Het Hoofd rapporteert aan de directeur.

Wij zoeken een inspirerend, ambitieus en gepassioneerd kunsthistoricus die:

 • met creativiteit en gedrevenheid het unieke profiel van Museum Catharijneconvent als nationaal museum voor christelijke kunst, cultuur en geschiedenis verder inhoudelijk vormgeeft;
 • een breed overzicht en inzicht heeft in christelijke kunst en het christelijk erfgoed;
 • extern gericht is, een verhalenverteller is en in die hoedanigheid het museum in de breedte kan vertegenwoordigen;
 • een verbindende teamplayer is, gewend is leiding te geven aan professionals, flexibel is;
 • beschikt over museale ervaring blijkend uit een betrokkenheid bij verschillende tentoonstellingen en projecten;
 • grote affiniteit heeft met publieksbegeleiding, educatie en bibliotheekwerk;
 • geïnteresseerd is in het versterken van de maatschappelijke positie van het museum;
 • gericht is op samenwerking, zowel intern als met externe partijen, en daarin goed prioriteiten weet te stellen;
 • Nederlandstalig en bij voorkeur gepromoveerd is.

Wij bieden
Museum Catharijneconvent kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea. De functie is ingeschaald in schaal 13. Het gaat in eerste instantie om een contract voor één jaar, met uitzicht op een vaste dienstbetrekking.

Interesse en vragen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Schijndel, directeur, via 030-2313835. Mail uw sollicitatiebrief met cv vóór 18 maart 2014 naar info@catharijneconvent.nl, ter attentie van mevrouw drs. Marieke van Schijndel MBA, onder vermelding van ‘Vacature Hoofd Onderzoek, Educatie en Bibliotheek’. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

 

Hoofd Onderzoek en Conservatoren
Door Redactie Historici.nl
Museum Catharijneconvent: Conservator Tentoonstellingen
Door Redactie Historici.nl
Museum Catharijneconvent| Junior Conservator Middeleeuwen
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.