Historici.nl

Gepubliceerd op 15-07-2014

Vacature: Hoofd Erfgoed Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

De Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen is hét informatieknooppunt van de Rijksuniversiteit Groningen. De Bibliotheek levert een breed scala aan diensten op het gebied van de wetenschappelijke informatievoorziening voor onderwijs en onderzoek op een dusdanige wijze dat zij optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van de universiteit.
De bibliotheekorganisatie is één geïntegreerde organisatie met meerdere locaties, die per januari 2014 uit de sector Backoffice, de sector Publieksdiensten, de sector Erfgoed en een staf bestaat. Daarnaast is het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ondergebracht in de Bibliotheek van de universiteit.
De bibliotheekorganisatie wordt geleid door een managementteam, dat wordt gevormd door de bibliothecaris-directeur en de drie sectorhoofden. Binnen het MT is een positie vacant voor een

Sectorhoofd Erfgoed, tevens Afdelingshoofd Bijzondere Collecties en Staf van de UB
(0,7-1,0 fte) (214218)

Functieomschrijving
De Bibliotheek RUG en het Universiteitsmuseum herbergen een groot aantal bijzondere, waardevolle Erfgoedcollecties. De sector Erfgoed is een nieuwe sector binnen de Bibliotheek. De sector wordt gevormd uit twee afdelingen met uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden: Bijzondere Collecties en het Universiteitsmuseum (UM). Gemeenschappelijk is dat hun bijdrage gericht is op de bijzondere (museale) collecties van de universiteit, binnen Bibliotheek en UM. De sector Erfgoed wordt aangestuurd door een sectorhoofd Erfgoed.
Het verder ontwikkelen en uitdragen van erfgoedbeleid voor de toekomst binnen de regio en (inter)nationaal is dringend gewenst en zal bij dit sectorhoofd worden belegd. Dat beleid dient te resulteren in het vergroten van de zichtbaarheid van deze bijzondere collecties en een toename van de publieke belangstelling. Verdergaande digitalisering van delen van de collectie draagt daar ook aan bij. De hiermee samenhangende innovatie, gericht op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten op het gebied van Erfgoed valt onder de verantwoordelijkheid van het sectorhoofd. Daarnaast is fondsenwerving en het versterken van de relatie met onderwijs en onderzoek binnen de RUG een belangrijk onderdeel van de sector. Onder de verantwoordelijkheid van het sectorhoofd valt eveneens het beleid ten aanzien van tentoonstellingen en activiteiten, zowel in het UM als in het UB gebouw.

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 29 augustus 2014 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Meer informatie…

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.